Klimatneitralitāte

Par dalību viedpilsētu izstādē Barselonā

Ziņas

No 15. līdz 18. novembrim Barselonā, Spānijā, notika Smart City Expo Barcelona, kas ir lielākā starptautiskā izstāde viedpilsētas un pilsētvides mobilitātes inovāciju jomā. Viena no šī gada konferences tēmām bija Eiropas Savienības (ES) pilsētu ceļš uz klimatneitralitāti. Latvijas stendā tika eksponētas Rīgas un Liepājas pašvaldības, kā arī inovāciju kustība VEFRESH. Rīgas un Liepājas pašvaldības ir divas no 100 Eiropas Savienības misijas pilsētām. Iespēju piedalīties izstādē organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Šī izstāde ir atbilstoša vieta, lai, veidojot jaunus kontaktus, komunicētu par vienotu pieeju misijai un atrastu potenciālus partnerus starpvalstu projektu pieteikumiem. Rīgas pašvaldību stendā pārstāvēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA).

REA aktīvi iesaistās Eiropas politikas izstrādē un projektu īstenošanā ar mērķi veicināt ilgspējīgu pilsētas attīstību un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.

“Klimatneitralitātes mērķu sasniegšana ietver dažādus enerģētikas, energoefektivitātes un ilgtspējas jautājumus. Lai arī skaidri apzināmies uzdevumus, kas mums jāveic klimatneitralitātes sasniegšanai, to nav iespējams risināt bez dažādu viedu risinājumu ieviešanas, sākot no digitāliem risinājumiem, kas atbalsta emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanu, līdz sensoriem, kas tiek integrēti pilsētas kopējā tīklā. Energoapgāde un energoefektivitāte ēkās, teritoriju apzaļumošana, gaisa piesārņojuma novēršana, mobilitātes risinājumu izstrāde – tās ir dažas no pārmaiņām pilsētvidē, kas būtiski ietekmē mūsu dzīves kvalitāti un sekmē Rīgas kā klimatneitrālas pilsētas statusa iegūšanu. Šādas izstādes mums atļauj mācīties no citu pilsētu pieredzes un apzināt jaunākos risinājumus šajā jomā,” uzsver REA direktors Jānis Ikaunieks.

Eiropas Komisija 2022. gada pavasarī nosauca 100 pilsētas, kuras līdz 2030. gadam pildīs ES klimatneitrālo viedpilsētu uzdevumu jeb “misiju”. Misijas ietveros tiek izstrādāti Klimata pilsētu līgumi, nosakot konkrētus rīcības plānus tādās nozarēs kā enerģētika, ēku energoefektivitāte, atkritumu apsaimniekošana, mobilitāte, kā arī ar to saistītie investīciju plāni. Šajos procesos Rīgas pašvaldība iesaista iedzīvotājus, pētniecības organizācijas un privāto sektoru.

REA aktīvi pārstāv Rīgas pilsētu tādos Eiropas sadarbības tīklos kā Pilsētas mēru pakts (Covenant of Mayors), Vietējās pašvaldības ilgspējībai (ICLEI), Enerģētikas pilsētas (Energy Cities), Baltijas pilsētu savienība (UBC), Eurocities u.c.

Informāciju sagatavoja: Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982, e-pasts: solvita.brence@riga.lv