Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

ES pilsētu kalkulators - atbalsta rīks pašvaldībām ceļā uz klimatneitralitāti

EUCityCalc projekta ietvaros atklāta bezmaksas atvērtā koda tiešsaistes platforma, kas ļauj pašvaldībām un klimata plānošanas ekspertiem vizualizēt un simulēt zemu oglekļa emisiju scenārijus savām pilsētām.

Lai gan Eiropas Zaļā kursa un citu Eiropas Savienības klimata politikas instrumentu mērķis ir līdz 2050. gadam panākt, lai siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas Eiropas Savienībā būtu nulles līmenī, tikai dažas Eiropas pilsētas ir spējušas pārvērst šīs saistības precīzos un taustāmos pārejas plānos. Viens no iemesliem – pašvaldībām bieži trūkst tehnoloģiju un zināšanu, lai izstrādātu un izvērtētu šos plānus. Tāpēc ir svarīgi, lai pilsētu rīcībā būtu atbilstoši rīki, informācija un prasmes, kas ļautu tām sasniegt izvirzītos mērķus.

Runājot par EUCityCalc projektu, “Energy Cities” projektu vadītāja Benedikte Vēbere uzsver: “Mēs uzskatām, ka pilsētas ir pirmrindnieces ceļā uz klimata neitralitāti. Pilsētas ir mūsu projekta sirds, un tā mērķis ir iedvesmot pilsētas uz risinājumiem, kas nodrošina pārmaiņas un stiprina saiknes starp teritorijām, to iekšienē un ārpus tām.”

EUCityCalc projekts, ko finansē ES inovāciju un pētniecības programma “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020), apvieno 10 pilsētas* dažādos pārejas posmos ceļā uz klimatneitralitāti, lai atbalstītu tās vietēja mēroga pārejas scenāriju un plānu izstrādāšanā. Šim nolūkam pilsētu pašvaldības ir ieguvušas jaunu rīku – ES pilsētu kalkulatoru (EU City Calculator).

Rīks izstrādāts, lai pilsētām un klimata plānošanas ekspertiem dotu iespēju izstrādāt zinātniski pamatotus un praktiski īstenojamus politikas scenārijus un pārejas virzienus, kas ne tikai atbilstu ES 2050. gada ES mērķiem, bet arī balstītos uz starpnozaru un teritoriālo pieeju dekarbonizācijai.

Tiešsaistes tīmekļa platforma ļauj vietējām pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm integrēt savus Klimata un enerģētikas rīcības plānu datus, kā arī galvenās sociāli demogrāfiskās tendences. Modelis, kas ir ES pilsētu kalkulatora pamatā, papildina trūkstošos datus (enerģija, emisijas, aktivitātes), pateicoties apjomīgai datubāzei katras Eiropas valsts līmenī. Tīmekļa rīks sniedz amatpersonām būtisku ieskatu un prognozes par dažādu politisko izvēļu un ieguldījumu ietekmi un sekām.

ES pilsētu kalkulators sniedz pilsētām pārskatu par dažāda veida pasākumiem un to ietekmi uz emisiju samazināšanu un izmaksām. Pilsētas var izveidot savus klimata un enerģētikas scenārijus, novērtēt to ietekmi un salīdzināt ar saviem klimata un enerģētikas mērķiem. Tīmekļa rīks ir izstrādāts, lai Eiropas pilsētām atvieglotu lēmumu pieņemšanu un klimata un enerģētikas stratēģiju īstenošanu.

“Pilsēta var izmantot ES pilsētu kalkulatoru, lai modelētu dažādus pasākumus, tādus kā, piemēram, sabiedriskā transporta izmantošanu veicinoši atvieglojumi un zemas emisijas zonas. Šāda pieeja ļauj pilsētai efektīvi noteikt un novērtēt labākās emisiju samazināšanas stratēģijas pilsētvidē”, uzsver Vincents Mattons, “Climact” enerģētikas un klimata pārmaiņu konsultants.

Sākot ar 2024. gada 26. februāri, pilsētām būs iespēja reģistrēties EUCityCalc projekta mācību programmā, lai uzzinātu, kā vākt datus un izmantot rīku, kā organizēt un vadīt koprades seminārus, iesaistot dažādas ieinteresētās personas, kā arī izprast vietējo pašvaldību lomu valsts politikas veidošanā.

Iepazīties ar rīku un reģistrēt savu dalību apmācībām par rīka izmantošanu var šeit.

Lai uzzinātu vairāk par ES pilsētu kalkulatoru un tā izmantošanas iespējām un apmācībām, sazinieties ar mums:

Māra Reča
RVPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”
e-pasts: mara.reca@riga.lv
+371 28322400

EUCityCalc projekts ar ES programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu tiek īstenots 10 pilot-pilsētās: Rīgā, Dižonas metropolē (Francija), Mantujā (Itālija), Ždarā (Čehija), Palmelā, Sesimbrā un Setubalā (Portugāle), Koprivnicā, Varaždinā un Viroviticā (Horvātija).

Projekta partneri:

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk