Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Noslēgusies Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna publiskā apspriešana

2022. gada janvāra beigās noslēdzās Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) sagatavotā Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam (REK2030) publiskā apspriešana.

Tās laikā tika saņemti 162 ieteikumi par REK2030 īstenošanu no salīdzinoši plašas mērķauditorijas (privātpersonas, uzņēmēji, valsts pārvaldes iestādes), kas ir vērtējama kā augsta iesaiste līdzīgu dokumentu izstrādē.

Iesaistīties REK2030 pilnveidošanā no pagājušā gada 6. decembra līdz šā gada 20. janvārim varēja jebkurš Rīgas iedzīvotājs sev ērtā veidā, izmantojot plašu komunikācijas kanālu iesaisti, piemēram, aizpildot REK2030 pilnveides anketu tiešsaistē, piedaloties sabiedriskās apspriedes sanāksmē, kas tika organizēta tiešsaistes režīmā MS Teams un tika translēta REA sociālā medija Facebook profilā, iepazīstoties ar apspriešanas aicinājumu Rīgas domes tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot argumentētus ieteikumus uz REA elektroniskā pasta adresi.

Atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem ieteikumiem un komentāriem, REK2030 ir papildināts un tiek virzīts izskatīšanai Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā, bet jau martā – Rīgas domes sēdē. Pēc apstiprināšanas REK2030 aktuālā redakcija tiks publicēta REA tīmekļa vietnē.

REA atgādina, ka REK2030 izstrādi SIA EKODOMA uzsāka 2021. gada jūlijā. Tā izstrādē tika iesaistīti vairāk nekā 280 dažādu jomu speciālisti – eksperti no Rīgas pašvaldības, Rīgas domes deputāti, pārstāvji no valsts publiskajām iestādēm, no vadošajiem enerģijas ražošanas uzņēmumiem, u. c.

REK2030 izstrādes darba grupas tika organizētas divos ciklos, atbilstoši tēmām – ar laika grafiku un notikumiem var iepazīties attēlā zemāk.

REK2030 ir galvenais pašvaldības enerģētikas un klimata pielāgošanās nozares stratēģiskās plānošanas dokuments, kas turpmāk kalpos kā ceļa karte pilsētai, virzoties pretī izvirzītajam mērķim – būt starp pirmajām 100 klimatneitrālajām pilsētām Eiropā. REK2030 izstrāde ir tikai pirmais solis, lai sasniegtu Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteiktos mērķus un panāktu būtiskus uzlabojumus gaisa piesārņojuma, pilsētvides kvalitātes, dabas vērtību ilgtspējas un klimatneitralitātes jomās.

Prioritārie virzieni klimatneitrālas un klimatnoturīgas Rīgas vīzijas sasniegšanā:

  • Enerģētika – samazināt enerģijas patēriņu pilsētā līdz minimāli nepieciešamajam;
  • CO2 emisijas – sasniegt maksimālu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru pašvaldības infrastruktūrā;
  • Enerģētiskā nabadzība – nodrošināt, ka mājsaimniecības var atļauties nepieciešamos energoresursus komfortablai dzīvei;
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām – klimatnoturīga Rīga.

Klimatneitrāla Rīga būs rīdziniekiem draudzīgāka Rīga!

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk