Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Rīgas pašvaldības energopārvaldības sistēmai piešķir sertifikātu

SIA “BM Certification” valdes loceklis Didzis Liepiņš šodien, 4.augustā, pasniedza energopārvaldības sistēmas sertifikātu Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. Vilnim Ķirsim. Sertifikāts apliecina, ka Rīgas dome savā darbībā efektīvāk izmanto energoresursus, veic patstāvīgus uzlabojumus enerģijas patēriņa samazināšanas jomā, nodrošina sistemātisku enerģijas patēriņa kontroli, iesaista darbiniekus energoveiktspējas uzlabošanā un samazina ar enerģijas patēriņu saistīto ietekmi uz vidi.

No kreisās: Selīna Vancāne, Vilnis Ķirsis, Didzis Liepiņš

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. Vilnis Ķirsis: “Energoefektivitāte nozīmē rīcību – mainīt savus ikdienas paradumus, pastāvīgi ieviest uzlabojumus un jauninājumus, meklēt modernus un ilgtspējīgus risinājumus, lai ne tikai patērētās enerģijas apjoms būtu mazāks, bet arī enerģija tiktu izlietota gudri, iegūstot lielāku labumu, uzlabojot dzīves kvalitāti un rūpējoties par vidi. Audits energopārvaldības sistēmai Rīgas pašvaldības īpašumos, no kurām liels īpatsvars ir skolu un citu mācību iestāžu ēkas, apliecina, ka Rīgas dome domā un dzīvo ilgtspējīgi, turklāt skolās energoefektīvu rīcību par ierastu ikdienas praksi apgūst jaunā paaudze, kas ir papildu ieguvums.”

Energopārvaldības sistēmā ir iekļauti 355 pašvaldības objekti: pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, interešu izglītības iestādes, mākslas, mūzikas un sporta skolas, bibliotēkas. 2022. gadā energopārvaldības sistēmā iekļautajos objektos par 11,4% ir samazinājies centralizētās siltumapgādes patēriņš un par 19,8% samazinājies dabasgāzes patēriņš.

Selīna Vancāne, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja: “Beidzot esam pabeiguši iepriekšējās domes neizdarīto mājas darbu – ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma. Šī sistēma mums sniedz iespēju ne tikai sekot līdzi enerģijas patēriņam un analizēt to, bet arī veikt konkrētus pasākumus, kas rada ietaupījumu, ko varam novirzīt citām pašvaldībai svarīgām aktivitātēm. Liels paldies Rīgas enerģētikas aģentūras komandai par profesionalitāti, izstrādājot un ieviešot sistēmu, kā arī par ieguldījumu pašvaldības iestāžu darbinieku izglītošanā, lai veicinātu paradumu maiņu! “

SIA “BM Certification” auditori veica auditu Rīgas domes 2021. gada decembrī izstrādātajai energopārvaldības sistēmai un atzina to par atbilstošu standarta prasībām (ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēma). Lielākajām pašvaldībām Latvijā energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana ir obligāta.

No kreisās: Jānis Ikaunieks, Selīna Vancāne, Vilnis Ķirsis, Didzis Liepiņš, Valdis Ratniks

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982, e-pasta adrese solvita.brence@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk