Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Rīgas pašvaldība projektā “NetZero Pilot Cities” veicinās CO2 emisiju samazināšanu pilsētā

No 1. maija Rīgas pašvaldība kopā ar vairākām citām Eiropas pilsētām piedalīsies “NetZero Pilot Cities” projektā ar mērķi veicināt CO2 emisiju samazināšanu pilsētā, izmantojot dažādus inovatīvus risinājumus un procesus. 

Pilsētām ir būtiska loma Eiropas zaļā kursa mērķa sasniegšanā, lai līdz 2030. gadam samazinātu emisijas par 55 % un līdz 2050. gadam sasniegtu klimata neitralitāti. Eiropas Savienības (ES) Klimata misijas mērķis ir palīdzēt 100 pilsētām, tostarp Rīgai, kļūt klimatneitrālām un viedām jau līdz 2030. gadam, nodrošinot, ka šīs pilsētas darbojas kā eksperimentu un inovāciju centri, un kalpo kā paraugs visām pārējām ES pilsētām.

Lai šo ambīciju sasniegtu, ir nepieciešamas pamatīgas un sistēmiskas pārmaiņas dažādos sektoros un jomās. Liels izaicinājums ir iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība dažādos politiskos un pašvaldības virzītos procesos. Piemēram, privātais transports ir avots 43% no pilsētas kopējām CO2 emisijām. Nepieciešams ne tikai uzlabot infrastruktūru, bet mainīt arī iedzīvotāju paradumus, t.i. privātā transporta vietā izmantot videi draudzīgākus pārvietošanās veidus.

Projekta gaitā ir izvirzīti sekojoši darbības virzieni: veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsētas stratēģisko dokumentu izstrādē un īstenošanā; novērtēt stratēģisko dokumentu atbilstību sabiedrības un vides vajadzībām; inovatīvu rīku un procesu testēšana pilsētas centrā ar mērķi samazināt gaisa piesārņojumu; pašvaldības darbinieku un iesaistīto pušu kompetenču stiprināšana. 

“NetZero” programmā piedalās un finansējumu saņēmušas tādas pilsētas kā Amsterdama, Kopenhāgena, Brisele, Berlīne un citas. Projekta kopējās izmaksas ir 557 414 eiro, ko pilnībā sedz ES fondu finansējums no programmas “Apvārsnis”.

Projektu realizē Rīgas enerģētikas aģentūra kopā ar Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldi, Viedpilsētas attīstības nodaļu un NVO “Zaļā brīvība”.

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv.

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk