Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Par Āgenskalna priežu kvartāla daudzdzīvokļu ēku ilgtspējīgu atjaunošanu

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) administrē projektu “SUPERSHINE”. Tā virsmērķis ir veicināt Āgenskalna priežu iedzīvotāju virzītu kvartāla attīstību – daudzdzīvokļu māju atjaunošanu. Lai šādu attīstību Āgenskalna priežu iedzīvotājiem būtu iespējams īstenot, SUPERSHINE projekta ieviešanas laikā ciešā sadarbībā ar kvartāla iedzīvotājiem izstrādāsim dažādus alternatīvus finanšu modeļus kvartāla atjaunošanai.

Āgenskalna priežu iedzīvotāju sanāksmē 2023. gada 30. novembrī starp citiem darba kārtības jautājumiem tika prezentēta arī Rīgas pilsētas arhitekta Pētera Ratas vīzija par vienu no kvartāla attīstības scenārijiem. Šis bija ārvalstu pieredzes iedvesmots teorētisks scenārijs par kvartāla atjaunošanu, kā arī piemērs vienam no iespējamajiem finanšu instrumentiem integrētai  daudzdzīvokļu ēku kvartāla atjaunošanas un publiskās ārtelpas attīstības finansēšanai gadījumā, ja iedzīvotāji paši neizrāda interesi par savas dzīvojamās ēkas atjaunošanu un tās energoefektivitātes paaugstināšanu.

Rīgas pašvaldība neplāno veidot jaunu apbūvi Āgenskalna priežu kvartālā!

Bet vēršam uzmanību, ka daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi par sava kopīpašuma uzturēšanu gan šobrīd, gan arī nākotnē. Lai kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu ēkas varētu atjaunot, ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku līdzdalība gan lēmumu pieņemšanas procesā, gan ēkas atjaunošanā.

Ja raugāmies no ēku dzīves cikla viedokļa, jaunbūves vai atjaunotas ēkas ekspluatācijas izmaksas ir nelielas, taču, ēkai novecojot, tās ekspluatācijas izmaksas būtiski pieaug. Tas saistīts ar ēkas konstrukciju un inženiersistēmu novecošanos, kā arī dažādu ārēju faktoru izraisītu defektu veidošanos. Jo vairāk ēkai gadu, jo lielākas ir tās ikgadējās ekspluatācijas izmaksas. Ēku kalpošanas vidusposmā ir nepieciešama tās atjaunošana – savu laiku nokalpojušo konstrukciju un inženiersistēmu nomaiņa. Šādi ieguldījumi piešķir ēkai jaunu dzīvi. Pēc atjaunošanas ēkas ekspluatācijas izmaksas atkal būtiski samazinās, taču, ja tiek veikta tikai potenciālās avārijas seku likvidēšana un kosmētiskie remontdarbi, tie ir izdevumi, kuru rezultātā netiek samazinātas ēkas ekspluatācijas izmaksas. Turklāt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekļaušana ēkas atjaunošanas projektā būtiski samazina nākotnes komunālo maksājumu slogu par siltumenerģiju un elektroenerģiju. 

Attiecībā uz 1950.-1960. gados būvētajām daudzdzīvokļu ēkām – šobrīd tās vairs nedrīkst neatjaunot. Līdzīgu pēckara gados būvētu daudzdzīvokļu ēku tehniskais apsekojums Rīgā liecina, ka daļai šādu ēku tehniskais nolietojums tuvojas 80 – 90% slieksnim. Ja tehniskās ekspertīzes laikā tiek konstatēts, ka ēka nav droša ekspluatācijai, iedzīvotājiem var nākties ēku pamest. Arī Āgenskalna priežu kvartālā dzīvojamo ēku drošas ekspluatācijas termiņš strauji tuvojas beigām, un šobrīd Āgenskalna priežu kvartālā praktiski visi iedzīvotāju veidotie uzkrājumi ēkas apsaimniekošanas fondā tiek novirzīti avārijas remontdarbu izmaksu segšanai. Šos līdzekļus daudz lietderīgāk būtu novirzīt kompleksu ēkas atjaunošanas darbu finansēšanai.

Ja dzīvokļu īpašnieki paši neizrāda interesi par sava kopīpašuma atjaunošanu, ir iespējams piesaistīt investoru, kurš to izdarīs viņu vietā – tieši šāda scenārija sekas bija ieskicētas Pētera Ratas vīzijā. Taču mūsu līdzšinējo tikšanos laikā esam guvuši pārliecību, ka Āgenskalna priežu kvartāla iedzīvotāji kopumā ir motivēti paši uzņemties atbildību par sava kopīpašuma atjaunošanu, iedzīvotāji vēlas dzīvot drošās, vizuāli pievilcīgās un energoefektīvās ēkās ar sakoptiem iekšpagalmiem.

Atjaunotas ēkas un sakārtota vide būtiski paaugstina dzīves kvalitāti

Atgādinām, ka REA nodrošina plaša spektra konsultatīvu un finansiālu atbalstu iedzīvotājiem dzīvojamo ēku atjaunošanas procesā, par ko plašāka informācija ir pieejama REA mājaslapā: www.rea.riga.lv/lv/lapas/energoefektivitate

Viens no šādiem atbalsta instrumentiem ir SUPERSHINE projekts, tādēļ aicinām sekot līdzi SUPERSHINE projekta jaunumiem REA mājaslapas sadaļā “Projekti”,  kā arī aktīvi piedalīties turpmākajos projekta pasākumos Āgenskalna priežu kvartālā, par kuriem jūs savlaicīgi informēsim.

Lai mums visiem kopā izdodas!

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk