Piekļūstamības paziņojums

 

 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" (turpmāk - REA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz REA tīmekļvietni - https://rea.riga.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

REA tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445
  • attēliem un vizuālajiem elementiem (ikonām un pogām) trūkst alternatīvie teksti;
  • video saturam nav pievienoti subtitri; 
  • funkcionalitāte "pieteikties jaunumiem" nedarbojas, lai gan tiek attēlota.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.08.2023. Izvērtēšanu veica REA.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar REA, rakstot uz rea@riga.lv 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs iespēju robežās cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

e-pasts: rea@riga.lv, tālrunis: +371 67012444, e-adrese,

adrese: Torņa iela 4 (ieeja IIIA), Rīga, LV-1050. 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvetnes piekļūstamību mūau iestādē ir atbildīgs direktors:

e-pasts: rea@riga.lv, tālrunis: +371 67012350.

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Rīgas domes Zīmola un komunikāciju pārvalde:

e-pasts: komunikacija@riga.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.08.2023.