Energoefektivitāte

Vijciema ielā 16 veic pirmos soļus renovētas ēkas virzienā

Ziņas

Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) tikās ar ēkas Vijciema ielā 16, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvjiem, kuri kopsapulcē lēma par turpmāku darbības plānu un soļiem, kas veicami, lai renovētu ēku. Kopsapulces laikā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar ēkai veiktās tehniskās apsekošanas atzinumu un energoauditu.

Energoaudita rezultāti parāda, ka veicot ēkas renovāciju, siltumenerģijas ietaupījums ēkai būtu lielāks par 50%, las ļautu būtiski samazināt dzīvokļu īpašnieku strauji augošos apkures rēķinus.

REA pārstāvji iedzīvotājus iepazīstināja arī ar līdzfinansējuma saņemšanas iespējām un apjomu ēkas renovācijai.

Ēkas iedzīvotāji kopsapulcē lēma jau šovasar veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu apkures sistēmu, to aprīkojot ar termoregulātoriem, kā arī veikt karstā un aukstā ūdens uzskaites skaitītāju maiņu uz viedajiem ūdens skaitītājiem. Savukārt ēkas biedrībai tika dots uzdevums veikt projektēšanas darbu cenu aptauju.

Tāpat kopsapulcē iedzīvotāji nolēma jau tuvākajā laikā organizēt talku un sakopt ēkas koplietošanas telpas estētiskākas dzīves vides nodrošināšanai.