Energoefektivitāte

Veic bezmaksas termogrāfiju ēkām enerģijas zudumu atklāšanai

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) pārstāvji sadarbībā ar dzīvokļu īpašnieku biedrību “Viršu13” veica ēkas termogrāfiju Rīgā, Viršu ielā 13. 

Biedrība izmanto REA vienas pieturas aģentūras pakalpojumus: ir sniegtas konsultācijas biedrības pārstāvjiem, bet turpmāk plānota informatīva iedzīvotāju sanāksme, kurā visi ēkas iedzīvotāji tiks informēti un apmācīti par ēkas atjaunošanas gaitu konkrētajai ēkai.

Vēršoties REA, ēkas kā vienu no atbalsta pasākumiem var saņemt bezmaksas termogrāfiju. Termogrāfija ļauj novērtēt ēkas siltumenerģijas zudumus saprotamā veidā – termogrammā. Termogrāfijā var identificēt arī, piemēram, būvniecības nepilnības vai ekspluatācijas laikā radušos bojājumus, termiskos tiltus, gaisa infiltrāciju u.c.

Veicot termogrāfiju, speciālists ar termokameru apseko ēku norobežojošās konstrukcijas, inženiersistēmas un iekštelpas, kuras nepieciešams novērtēt. Pēc tam REA speciālisti sagatavo pārskatu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, kas palīdzēs dzīvokļu īpašniekiem pieņemt pozitīvu lēmumu par ēkas atjaunošanu.

REA aicina dzīvokļu īpašnieku kopības, dzīvokļu īpašnieku biedrības, apsaimniekotājus pieteikties bezmaksas termogrāfijas veikšanai. Lai pieteiktos termogrāfijas veikšanai, dzīvokļu īpašnieku biedrības pārstāvjiem, apsaimniekotājiem jāpiesakās tiešsaistes konsultācijai

Atgādinām, ka REA ir izveidojusi atbalsta punktu – vienas pieturas aģentūru, kurā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem sniedz visaptverošu informāciju par iespējām renovēt savu mājokli – sākot no idejas, pirmajām ēkas kopsapulcēm un dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanas līdz ēkas būvniecības darbu pabeigšanai, tai skaitā, par projektu vadību un līdzfinansējuma piesaisti ēku atjaunošanas programmā.