Energoefektivitāte

Uzsāk Rīgas energoefektivitātes fonda izveides izstrādi

Ziņas

2022. gada jūlija vidū Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) pārstāvji tikās ar ekspertiem no "Sorainen ZAB", biedrības "Passive House Latvija", Latvijas Finanšu nozares asociācijas un Rīgas domes, lai uzsāktu Latvijas normatīvā regulējuma prasībām atbilstoša, inovācijās balstīta, ekonomiski pamatota un ilgtspējīga Rīgas energoefektivitātes fonda (turpmāk – REEF) koncepta izstrādi.

REEF izveides mērķis ir nodrošināt pastāvīgu finansējuma pieejamību galvaspilsētas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai un energoefektīvai atjaunošanai ilgtermiņā, lai ievērojami palielinātu atjaunojamo ēku skaitu - lai līdz 2050. gadam varētu tikt atjaunotas 6000 ēkas. Plānots jau līdz šī gada beigām sagatavot konceptu REEF izveidei ar sekojošiem mērķiem:

  • nodrošināt pastāvīgu finansējumu ēku iedzīvotājiem;
  • standartizēt projektu īstenošanu un pārvaldību;
  • piesaistīt finansējumu ēku atjaunošanai;
  • nodrošināt mēneša maksājumu nepaaugstināšanos.

REA direktors Jānis Ikaunieks uzsvēra, ka “Rīgas dzīvojamais fonds ir novecojis un vairāk kā puse ēku ir būvētas pirms 1945. gada. Rīgas enerģētikas aģentūra jau šobrīd aktīvi strādā pie daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas veicināšanas, sniedzot iedzīvotājiem atbalstu visa ēkas atjaunošanas procesa laikā. Ilgākā termiņā redzam, ka esošās atbalsta programmas Rīgas vajadzību nodrošināšanai nav pietiekamas, šobrīd nav citu finanšu instrumentu, kas nodrošinātu plaša mēroga, standartizētu un ilgtspējīgu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Mūsu skatījumā tieši garantija ikmēnešu maksājumu nepalielināšanai pēc ēkas atjaunošanas varētu ievērojami veicināt iedzīvotāju interesi par savu īpašumu sakārtošanu. Lai arī ēku atjaunošanas ieguldījumi atmaksājas ilgākā periodā, mūsu uzdevums ir noskaidrot, pie kādiem nosacījumiem šis koncepts ir dzīvotspējīgs”.

“Pašvaldības mērķis ir pakāpeniski "nojaukt barjeras" ēku atjaunošanas procesā. Lai arī pastāv šķēršļi, sākot no lēmumu pieņemšanas, apzināmies, ka finansējuma pieejamība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē projektu realizācijas daudzumu, ātrumu un nepārtrauktību. Rīgas energoefektivitātes fonds nepieciešams ne tikai finansējuma piesaistei, bet arī dažādu esošo resursu apkopošanai, projektu standartizācijai, kā arī saprotama un vienkārša pakalpojuma nodrošināšanai tā lietotājam. Augsti novērtējam partneru iesaisti un sadarbību, lai efektīvāk risinātu šo samilzušo problēmu”, sacīja Rīgas domes Mājokļu vides komitejas priekšēdētāja vietniece Selīna Vancāne.

Koncepta izstrādes laikā plānots apzināt juridiskās, finanšu (ekonomiskās) un tehniskās iespējas Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, izvirzīt vismaz trīs alternatīvus biznesa modeļus un veikt to salīdzinājumu, kā arī konceptuāli izstrādāt priekšlikumus Rīgas valstspilsētas pašvaldības specifikai pielāgotam, optimālam modelim. Iesaistīto ekspertu tikšanās notiks regulāri, lai pārrunātu būtiskus juridiskos, tehniskos un finanšu priekšnoteikumus un šķēršļus REEF modeļa izveides scenārijos.

REEF koncepta izstrāde tiek veikta saskaņā ar Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam ieviešanu, Eiropas Savienības instrumenta “Eiropas pilsētu fonds” (European City Facility) projekta “Rīgas energoefektiviātes fonda investīciju koncepta izstrāde” (APS ID 0814) ietvaros.