Energoefektivitāte

Labās prakses piemēri par daudzdzīvokļu ēku apkures izmaksu samazināšanu

Ziņas

2022. gada 14. jūlijā Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) organizēja vebināru par daudzdzīvokļu ēku apkures izmaksu samazināšanu. Pasākums guva plašu atsaucību un tajā piedalījās vairāk nekā 110 klausītāji.

Pasākuma laikā tika meklētas atbildes uz jautājumiem, ko vēl var paspēt izdarīt, lai samazinātu apkures izmaksas daudzdzīvokļu ēkās, sākoties jaunajai apkures sezonai. Kā pieņemt lēmumus un sākt organizēt ēku energoefektīvu atjaunošanu, lai samazinātu siltumzudumus un ar to saistītās izmaksas? Kādi lēmumi un kam jāpieņem par darbiem, kas uzlabos ēkas energoefektivitāti? Vai risinājumi ir iespējami ātri?

           Prezentēja Valters Liberts Muzikants (Rīgas enerģētikas aģentūra) - prezentācija

           Prezentēja Krists Drošprāts (AS Rīgas siltums) - prezentācija

           Prezentēja Helēne Jansone (SIA Rīgas namu pārvaldnieks) - prezentācija

           Prezentēja Renāte Lakse (SIA Danfoss) - prezentācija

           Prezentēja Guntis Štokmanis (SIA Orols) - prezentācija

Vebinārs bija turpinājums REA organizētajā apmācību ciklā Rīgas iedzīvotājiem, kurā padziļināti tiek apskatīti dažādi daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesa aspekti. Apmācību cikla ieraksti un stāsti meklējami REA tīmekļa vietnē vai sociālā medija Youtube REA kontā.

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji var iegūt visaptverošu informāciju par atbalsta iespējām renovēt savu mājokli, kā arī par atbalsta programmām un instrumentiem REA izveidotajā atbalsta punktā – vienas pieturas aģentūrā.