Energopārvaldība

Kā būt labam saimniekam Rīgas izglītības iestādē

Ziņas

2022. gada 17. martā Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) organizēja jau otro apmācību semināru izglītības iestāžu vadītājiem “Kā būt labam saimniekam ēkā?”. Seminārs ir turpinājums apmācību ciklā par energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu Rīgā.

Šajā apmācību seminārā Rīgas izglītības iestāžu vadītāji iepazinās ar informāciju par esošajiem elektrības, siltuma un ūdens patēriņa līmeņiem izglītības iestādēs, tai skaitā, pirmsskolās, kā arī guva atbildes uz praktiskiem jautājumiem. Piemēram, ko izglītības iestāde var darīt, lai uzlabotu rādītājus - siltuma, dabasgāzes, elektrības un ūdens patēriņā? Vai ir iespējams uzlabot ēku apsaimniekošanu? Ar ko jāsāk?

Enerģijas patēriņš ir būtisks jautājums ne tikai tāpēc, ka enerģijas resursi kļuvuši ievērojami dārgāki, bet tas ietekmē arī to, kā jūtamies katrā ēkā, un rada ietekmi uz vidi. Mēs redzam, ka Rīgā vienāda izmēra ēkas, lai arī atjaunotas, patērē vairāk enerģijas resursu nekā citās pašvaldībās, kur energopārvaldības sistēmas ieviestas jau pirms vairākiem gadiem. Latvijas pieredze rāda, ka potenciāls enerģijas patēriņa samazināšanai ir 5-20%, kas veidotu 500 000 – 2 500 000 EUR gada izmaksu samazinājumu Rīgas izglītības iestādēs.

EPS nodrošina patērētās enerģijas daudzuma kontroli, dod iespēju samazināt enerģijas patēriņu un oglekļa emisijas, izmaksas un riskus, kas saistīti ar enerģijas cenu pieaugumu, piegāžu pārrāvumiem un sekojošiem funkcionalitātes ierobežojumiem. Tāpat EPS gan identificē enerģijas taupīšanas iespējas, gan palīdz veikt darbības, lai sistemātiski meklētu, atrastu un novērstu nelietderīgu enerģijas patēriņu, efektīvi izmantotu tos resursus, kas katram jau ir pieejami, sakārtotu ēkas, uzlabotu ēku iekštelpu klimatu un sistematizētu pieeju enerģētikas jautājumu risināšanai.