URGE

Vadlīnijas apritīgai būvniecībai

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra URGE* projekta ietvaros ir izstrādājusi Vadlīnijas apritīgai būvniecībai, kas tapušas uz Eiropas Komisijas Level(s) ietvara dokumenta “Aprites ekonomika – ēku projektēšanas principi (Circular Economy – Principles for Building Design)" pamata.

Tās veidotas 7 ar būvniecību saistītām mērķa grupām: ēku lietotāji, pārvaldnieki un īpašnieki; arhitektūra, dizains un konstrukcijas; būvnieki; būvizstrādājumu ražotāji; ēku nojaukšanas komandas; investori, attīstītāji un apdrošinātāji; valdība/ reglamentējošās institūcijas/ pašvaldības iestādes.

* Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III projekta "Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)" mērķis ir izstrādāt rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.