Energoefektivitāte

Iedzīvotāju informēšanas kampaņa par dzīvojamo ēku atjaunošanu

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) ceturtdien, 19. maijā atklāja iedzīvotāju informēšanas kampaņu un rīkoja diskusiju ar atbildīgajām personām par ēku atjaunošanas veicināšanu.

"Ēku energoefektivitātes process lielā mērā ir atkarīgs no iedzīvotāju izpratnes un iesaistes. Vislielākās grūtības rīdziniekiem ir bijušas vienoties ar kaimiņiem un pieņemt kopīgu lēmumu par labu siltināšanai. Tas, kas Rīgā līdz šim ir pietrūcis, ir spēcīgs atbalsta plecs iedzīvotājiem šajā procesā. Tagad mums ir šāds atbalsta plecs - Rīgas enerģētikas aģentūra kā "vienas pieturas aģentūra" ar mērķi gan palīdzēt cilvēkiem sadarboties, gan uzklausīt viņu bažas un atspēkot dažādus mītus, gan piedalīties kopsapulcēs un sniegt tehniskās specifikācijas sagatavošanas atbalstu, gan nodrošināt bezmaksas konsultācijas par dažādām energoefektivitātes tēmām," pasākumu atklājot norādīja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece, Klimatneitralitātes darba grupas vadītāja Selīna Vancāne.

Savukārt REA direktors Jānis Ikaunieks, atzīmējot, ka “dzīvojamo ēku sektors Rīgā ir ļoti novecojis, pēc skaita vairāk kā 90% ēku būvētas pirms 1994. gada, bet vairāk kā puse ēku būvētas līdz 1946. gadam”, uzsvēra ēku atjaunošanā iesaistīto pušu sadarbības nepieciešamību. “Mums kopīgiem spēkiem jādara viss, lai veicinātu ēku atjaunošanu un celtu iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, biedrību veidošanos. REA kopš pagājušā gada jūlija ir sniegusi vairāk kā 400 konsultācijas un tagad uzsāk šo info-kampaņu ar sagatavotu apmācību programmu iedzīvotājiem un šodien prezentētajiem videomateriāliem”.

Uzsākot info-kampaņu, tika prezentēts video īsfilmu seriāls, kas izveidots Rīgas vides aizsardzības fonda projekta “Rīgas iedzīvotāju energopratības veidošana ēku atjaunošanas un apsaimniekošanas jautājumos” ietvaros.

Videomateriāli izveidoti 13 tematiskās sērijās, kurās interesantā veidā un saprotamā valodā tiek izstāstīts viss ēkas atjaunošanas process, sākot no vēlmes uzlabot mājokļa siltumu līdz atbildēm, kādas ir dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi, kas ir biedrība, kāds ir lēmuma pieņemšanas process. Tajos ir skaidrojumi un ieteikumi par apkuri, ventilāciju, elektroenerģijas taupīšanu, padomi, kā izvēlēties spuldzītes, novērtēt ventilācijas sistēmu u.c., kā arī labās prakses piemēri ēku atjaunošanā. 

Sagatavotie videomateriāli tika nodoti klātesošajiem sadarbības partneriem ar aicinājumu tos izmantot komunikācijā ar iedzīvotājiem un darboties vienoti kopā, uzrunājot un aktivizējot arvien vairāk dzīvokļu īpašnieku.

Kā pirmais šāds kopīgais solis sekoja klātesošo diskusija, kuras laikā tika pārrunāts, kā veicināt, vienkāršot, kā padarīt ērtāku ēkas iedzīvotāju vienošanās procesu, kāds atbalsts nepieciešams ēku atjaunošanas veicināšanai un paātrināšanai, ņemot vērā arī šī brīža situāciju būvniecībā. Tika apzināta nepieciešamība celt ēku pārvaldnieku profesionālo kompetenci un citi jautājumi, kurus nepieciešams risināt, lai pārvarētu bremzējošos faktorus un sekmētu ēku atjaunošanu Rīgā. 

Pasākumā piedalījās vairāki ēku atjaunošanas procesā iesaistīto organizāciju pārstāvji - “Rīgas Namu pārvaldnieks”, “Rīgas Siltums”, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments kā mājokļu kompetences centrs, Ekonomikas ministrija kā normatīvā regulējuma un atbalsta programmu nodrošinātājs un info-kampaņas "Dzīvo siltāk" iniciators, finanšu institūcija ALTUM, RTU VASSI ar savu #energovienoti info-kampaņu.

Video īsfilmas jau šobrīd apskatāmas REA YouTube kontā.

Savukārt bezmaksas konsultācijām var pieteikties  REA mājaslapā.

Vasarā paredzēts arī turpināt publiskos iedzīvotāju informēšanas pasākumus pie daudzdzīvokļu ēkām Rīgas apkaimēs.