Klimatneitralitāte

Hakatonā attīsta idejas par atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Ziņas

Rīgas Tehniskās universitāte (RTU) oktobra nogalē rīkoja hakatonu “Climathon22 – klimatneitrālas pilsētas’’, kurā tika aktualizēta tēma par Eiropas Savienības misiju ‘’100 klimatneitrālas pilsētas līdz 2030. gadam’’. Hakatonā piedalījās 20 komandas, tās mēģināja rast risinājumus kādam no pieciem izaicinājumiem, kurus definēja Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" (REA), Liepājas pilsētas pašvaldība un AS ''Latvenergo''. REA direktors Jānis Ikaunieks bija viens no žūrijas locekļiem un viens no 26 mentoriem, kuri sniedza vairāk nekā 100 dažāda veida konsultācijas 86 hakatona dalībniekiem.

Hakatonā "Climathon'22: klimatneitrālas pilsētas" uzvarēja ideja par mobilo lietotni, kura potenciāli varētu uzlabot un atvieglot saules paneļu uzstādīšanu, kas ar datu palīdzību mēra reālus ieguvumus no šādu paneļu izmantošanas. Otro vietu hakatonā izcīnīja komanda "RŌBIT", piedāvājot rīku, kas palīdzētu uzņēmumu darbiniekus iesaistīt ilgtspējīgu ieradumu un uzņēmuma kultūras veidošanā ar spēļu elementu palīdzību. Bet trešo vietu hakatonā ieguva komanda "GreenBITL", kas rosina pārstrādāt nolietotus saules paneļus, sniedzot tiem otru dzīvi.

Šī gada ‘’Climathon’’ izaicinājumi: kā veicināt enerģijas kopienu attīstību un sabiedrības iesaisti pašražošanā, kā veicināt sabiedrības iesaisti dažādos procesos saistībā ar klimata mērķu sasniegšanu, kā veicināt privātā transporta CO2 izmešu samazināšanu pilsētā, kā ar digitāliem rīkiem veicināt vēl ātrāku pāreju uz saules enerģiju un kādi ir ieguvumi un energoefektivitātes rādītāji dažādām alternatīvās enerģijas tehnoloģijām.

10. un 11. novembrī notiks hakatons «Young Climathon 2022», kurā Latvijas ekoskolu skolēni meklēs un piedāvās risinājumus aktuālām klimata un vides problēmām pilsētvidē. 

Rīga un Liepāja ir divas no 100 Eiropas Savienības misijas pilsētām Latvijā. Misijas ietveros tiek izstrādāti Klimata pilsētu līgumi, nosakot konkrētus rīcības plānus tādās nozarēs kā enerģētika, ēku energoefektivitāte, atkritumu apsaimniekošana, mobilitāte, kā arī ar to saistītie investīciju plāni. Šajā procesā tiks iesaistīti iedzīvotāji, pētniecības organizācijas un privātais sektors.

"Climathon" Latvijā organizēja RTU Zinātnes un inovāciju centrs, zināšanu un inovāciju kopiena "EIT Climate-KIC Hub Latvia", sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri.

Informāciju sagatavoja: Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982, e-pasts: solvita.brence@riga.lv