I-NERGY

REA uzsāk gaisa kvalitātes monitoringu daudzdzīvokļu ēkās

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) Eiropas Savienības inovāciju un pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)” ietvaros šonedēļ uzsāka veikt gaisa kvalitātes un mikroklimata monitoringu četrās Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu ēkās.

Monitorings tiek veikts ar mērķi iegūt augstas ticamības reāllaika datus par iekštelpu gaisa kvalitāti un mikroklimatu renovētās un nerenovētās daudzdzīvokļu ēkās Rīgā, iegūtos datus korelējot ar šo ēku siltumenerģijas patēriņu un klimatiskajiem apstākļiem katras ēkas areālā.

Ēkas aprīkotas ar iekštelpu gaisa kvalitātes un āra mikroklimata datu monitoringa iekārtām jeb sensoriem, kas pieslēgti mākoņserverī izveidotam sensoru datu apmaiņas un analīzes risinājumam platformā www.energodati.lv.

Iekštelpu gaisa kvalitātes sensori veic CO2 koncentrācijas, relatīvā gaisa mitruma un temperatūras mērījumus. Iekštelpu gaisa kvalitāte ir nozīmīgs veselīgas dzīves vides aspekts, jo īpaši Covid-19 ierobežojumu laikā, kad lielāko dienas daļu pavadām iekštelpās, tādējādi pakļaujot savu veselību gaisa piesārņotāju iedarbībai. Ar iekštelpu gaisa kvalitātes sensoru atbalstu iedzīvotājiem ir iespējams sekot līdzi faktiskajai gaisa kvalitātes situācijai savā mājoklī, izvēlēties optimālo telpu vēdināšanas režīmu un tādējādi uzlabot ne tikai iekštelpu gaisa kvalitāti, bet arī visas daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitāti. Turklāt, sekojot mājoklī uzstādītā gaisa kvalitātes sensora rādījumiem un atbilstoši vēdinot telpas, varam uzlabot savu labsajūtu, veselību, darba produktivitāti un dzīves vides kvalitāti kopumā.

Savukārt āra mikroklimata sensori izvietoti pie katras ēkas ziemeļu fasādes ar mērķi iegūt precīzus reāllaika datus par ārtelpas gaisa temperatūru un relatīvo gaisa mitrumu ēkas areālā.

Gaisa kvalitātes mērījumus izvēlētajās daudzdzīvokļu ēkās plānots veikt trīs mēnešus.

Iegūtie dati tiks izmantoti, lai Rīgas pilsēta varētu izstrādāt inovatīvu, mākslīgā intelekta tehnoloģijās balstītu risinājumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes un pielāgošanās klimata pārmaiņām investīciju atdeves risku mazināšanai. Risinājums tiks balstīts uz vēsturiskiem datiem un gaisa kvalitātes monitoringa ietvaros iegūtajiem reāllaika datiem par daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņu, ārtelpas gaisa un iekštelpu temperatūru, u.c. datiem. Risinājums kalpos kā atbalsta instruments publiskā un privātā sektora ēku energoefektivitātes projektu finansētājiem, ēku apsaimniekotājiem, u.c. ieinteresētajām pusēm, lai novērtētu energoefektivitātes projektu riskus, potenciāli nepieciešamo ieguldījumu apmēru un to atdevi, kā arī šādu investīciju ietekmi uz vidi un ēkas energoefektivitāti.

Papildu informācija par projektu: https://rea.riga.lv/lv/es-projekti/projekti/i-nergy