Energoefektivitāte

Energokopienas tiek aicinātas pieteikties tehniskajam atbalstam

Ziņas

Līdz 2022. gada 31. augustam pilsētu energokopienas var pieteikties tehniskajam atbalstam, ko sniegs Eiropas energokopienu repozitorijs (turpmāk - Repozitorijs). Piedāvājums nodrošinās papildu atbalstu tām valstīm, kurās vēsturiski ir bijusi mazāka aktivitāte energokopienu jomā.

Kāda veida atbalstu piedāvā repozitorijs?

Energokopienas Eiropas Savienībā atrodas ļoti dažādos attīstības posmos - tās var būt gan neformālas grupas, kuras tikko uzsākušas veidot energokopienu, gan jau apstiprinātas juridiskas personas, kurās notiek aktīvs darbs zaļās enerģijas projektu īstenošanai.

Iecerēts, ka repozitorijs nodrošinās dažāda veida atbalstu vismaz 150 energokopienām, ņemot vērā to ikdienas vajadzības:

  • tieša tehniskā palīdzība - ekspertu atbalsts, piemēram, priekšizpētes veikšanā, uzņēmējdarbības modeļa vai finansēšanas plāna izstrādē (vairāk par tehniskās palīdzības piedāvājumu skatīt Tehniskā atbalsta vadlīnijās) vismaz 25 energokopienām;
  • valsts līmeņa kapacitātes stiprināšana - semināri un vebināri vietējās valodās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā Latvijā, sasniedzot vismaz 80 energokopienas;
  • mērķsadarbības un līdzīgu interešu pieredzes apmaiņas pasākumi konkrētos ar energokopienām saistītos jautājumos (twinnings and peer-to-peer exchanges).

Kas var saņemt tehnisko atbalstu?

Pieteikties atbalstam var juridiska persona, neformāla dalībnieku kopiena vai cita veida dalībnieku kolektīvs, kas definējuši energokopienas ieceri un plānotās aktivitātes. 

Kā pieteikties?

Pieteikšanās notiek tiešsaistē, process ir vienkāršots, pielāgots energokopienu vajadzībām un norit 3 posmos:

1. sagatavošanās pieteikumam – iepazīšanās ar informāciju, kas publicēta Repozitorija tīmekļa vietnē, un dalība informācijas pasākumos;

2. pieteikuma aizpildīšana un iesniegšana tiešsaistē – pieteikuma veidlapa ir sadalīta četrās daļās, tās aizpildīšana neaizņems vairāk par 20 minūtēm:

  • pamatinformācija un atbilstības pārbaude: informācija par energokopienu un tās pārvaldību, aktivitātēm un darbības vietu;
  • pašnovērtējuma anketa: īsa aptauja, lai noteiktu kopienas attīstības pakāpi;
  • atbalsta izvēlne: atkarībā no energokopienas attīstības posma un vajadzībām no piedāvātā saraksta var atlasīt līdz 3 nepieciešamā atbalsta aktivitātēm;
  • projekta apraksts: papildu jautājumi, lai sīkāk izskaidrotu savu projektu un nepieciešamo atbalstu. Pieteikumam jāpievieno arī trīs energokopienas locekļu parakstīts nodomu protokols.

3. pieteikumu izvērtēšana – pieteikumi tiks izvērtēti saskaņā ar atbilstības un vērtēšanas kritērijiem, kuri atrunāti Tehniskā atbalsta vadlīnijās, kas publicētas Repozitorija tīmekļa vietnē.

Pieteikumi tiks izvērtēti ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesniegšanas brīža. Negatīva vērtējuma gadījumā energokopienai būs iespēja atkārtoti iesniegt pieteikumu nākamajās atbalsta piešķiršanas kārtās.

Pieteikšanās termiņi:

  • pirmā kārta - līdz 2022. gada 31. augustam;
  • otrā kārta - līdz 2022. gada 31. oktobrim;
  • trešā kārta - līdz 2022. gada 31. decembrim.

Atbalsta pieteikuma veidlapu un var sameklēt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, sadaļā “Enerģētikas kopienu repozitorijs”. Veidlapa pieejama arī latviešu valodā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par pieteikšanās procesu, vērtēšanas un atbilstības kritērijiem un novērtēšanas procedūru, aicinām iepazīties ar vadlīnijām pieteikumu iesniedzējiem vai sazināties ar Rīgas enerģētikas aģentūru.

Repozitorijs ir Eiropas Komisijas vārdā īstenota iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt vietējiem dalībniekiem (tostarp iedzīvotājiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vietējām pašvaldībām un uzņēmumiem) izstrādāt un veicināt energokopienu īstenotus tīras enerģijas projektus pilsētu teritorijās.