I-NERGY

Dzīvokļu īpašnieki iepazīstas ar ēkas energoaudita rezultātiem

Ziņas

2021. gada 9. novembrī Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) eksperti kopā ar ēkas Nīcgales ielā 4, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvjiem organizēja semināru tiešsaistē, kurā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar ēkai veiktā energoaudita rezultātiem.

Energoaudita rezultāti apstiprināja, ka ēkai nepieciešams veikt energoefektivitātes pasākumus un to atjaunot, tā rezultātā būtiski samazinot siltumenerģijas patēriņu un izmaksas.

Semināra laikā dzīvokļu īpašniekiem tika sniegta informācija par ēkas atjaunošanas procesu un pieejamo finansējumu, kā arī viņi iepazinās ar labo praksi ēku atjaunošanā un ilgtspējas saglabāšanā.

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, REA pārstāvji izskaidroja biežākos mītus par ēkas atjaunošanas procesa sadārdzinājumu, kredītsaistību neesamību dzīvokļa īpašumam, mikroklimatu ēkā pēc tās atjaunošanas, u.c.

Dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvji apsprieda iespēju dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību turpmāko ar ēkas atjaunošanu saistīto lēmumu pieņemšanai. Semināra dalībnieki nolēma veikt ēkas iedzīvotāju aptauju par dalību ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes programmā, kā arī pārskatāmā nākotnē tikties atkārtoti. REA no savas puses apliecināja gatavību sniegt nepieciešamo atbalstu visā ēkas atjaunošanas procesa laikā.

Kā zināms, lielākais vairums rīdzinieku dzīvo ēkās, kas strauji noveco, līdz ar to samazinās Rīgas iedzīvotāju iespējas uz kvalitatīvu dzīves vidi. REA atgādina, ka atjaunotā ēkā ne tikai samazinās siltumenerģijas patēriņš, bet arī pagarinās ēkas mūžs, uzlabojas ēkas ārējais izskats un līdz ar to arī iedzīvotāju labsajūta un lepnums par savu īpašumu. Ēkas, kas ir atjaunotas, jau šobrīd izbauda ieguvumus, ko sniedz zemāki siltumenerģijas maksājumi.

REA ir izveidojusi atbalsta punktu – vienas pieturas aģentūru, kurā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji var saņemt visaptverošu informāciju par iespējām renovēt savu mājokli. Iedzīvotāji var saņemt atbalstu visa ēkas atjaunošanas procesa laikā – sākot no idejas, pirmajām ēkas kopsapulcēm un dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanas līdz ēkas būvniecības darbu pabeigšanai, tai skaitā, par projektu vadību un līdzfinansējuma piesaisti ēku atjaunošanas programmā un citiem jautājumiem.  

Pasākums tika rīkots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projekta “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)” ietvaros, finansēšanas līgums Nr. 101016508.