Energoefektivitāte

Diskusija par ilgtspējīgas finansēšanas ietvara attīstību energoefektivitātes pasākumiem

Ziņas

Rīgā 2022. gada 25. maijā notika nacionālā līmeņa apaļā galda diskusija par ilgtspējīgas finansēšanas ietvara attīstību energoefektivitātes finansēšanai, kurā piedalījās arī Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) direktors Jānis Ikaunieks, runājot par ilgtspējīgas finansēšanas ietvara ieviešanu Latvijā (publiskajā un mājokļu sektorā).

Ilgtspējīga finansēšana ir viena no aktuālākajām pēdējā laika tēmām energoefektivitātes kontekstā (Taksonomijas regulas ieviešana, enerģētikas krīze, ES Zaļais kurss klimata pārmaiņas u.c.). Pasākuma mērķis – veicinot politikas veidotāju, ieviesēju, uzņēmēju un nozares ekspertu dialogu un sadarbību, meklēt risinājumus un priekšlikumus privātā finansējuma piesaistei energoefektivitātes projektu finansēšanai Latvijā.  

Kā uzsver pasākuma rīkotāji, ilgtspējīgas finansēšanas ietvara attīstība ir viens no atslēgas instrumentiem, lai straujāk attīstītu energoefektivitātes projektu finansēšanu.

Paneļdiskusijā, kas tika translēta tiešraidē Facebook, ar aktualitātēm un savu redzējumu dalījās pieci viedokļu līderi – Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvniecības vadītāja vietnieks, Irina Kuzmina, Swedbank Baltics AS ilgtspējas jomas vadītāja Latvijā, Atis Zakatistovs,  Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, un Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis.

Diskusijās par dažādiem ilgtspējīgas finansēšanas aspektiem – ilgtspējīgas finansēšanas ietvara ieviešana Latvijā, piemēri Eiropā, praktiskie aspekti un nepieciešamie priekšdarbi datu un aktīvākas projektu ieviešanas kontekstā – piedalījās plašs dalībnieku loks no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Eiropas Investīciju bankas, Finanšu nozares asociācijas, Eiropas Komisijas, ALTUM, Igaunijas ekonomikas ministrijas, Rīgas enerģētikas aģentūras, Ziemeļu Investīciju bankas, Būvniecības valsts kontroles biroja, BaltCap Private Infrastructure Fund, Liepājas valstspilsētas un Valmieras novada pašvaldībām.

Pasākumu rīkoja Vides investīciju fonds sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu nozares asociāciju RoundBaltic* projekta ietvaros.

* Eiropas Savienības Horizon2020/Apvārsnis2020 programmas projekta RoundBaltic mērķis ir turpināt dialogu starp galvenajām ieinteresētajām pusēm Latvijā par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem, un noteikt kopīgos uzdevumus un potenciālos uzlabojumus, kas būtu panākami esošajā politikas kontekstā un uzņēmējdarbības praksē. RoundBaltic projekts ir vērsts uz jaunu instrumentu attīstīšanu privātā finansējuma piesaistei ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanai Latvijā 3 galvenajos sektoros – publiskais sektors, mājokļi, mazie un vidējie uzņēmumi. 25. maija nacionālais apaļais galds ir turpinājums apaļā galda diskusijām, kas notika RoundBaltic apaļā galda diskusiju ietvaros 2021. gada 8.decembrī un pulcēja kopā ap 94 dalībnieku no 54 organizācijām.