Energoefektivitāte

Par atbalsta programmu fosilā kurināmā nomaiņai mājsaimniecībās

Ziņas

2022. gada 1. martā Ministru kabinets apstiprināja noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums”, kas paredz finansiālu atbalstu atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei  mājsaimniecībās.

Atbalsta programma paredz atbalsta sniegšanu fosilā kurināmā (piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvielas, akmeņogļu) iekārtu nomaiņai pret jaunām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām (biomasas granulu katli, siltumsūkņi, saules kolektori) vai pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes sistēmai, kā arī elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem (saules paneļi, vēja ģeneratori) mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām.

Rīgas enerģētikas aģentūra piedāvā iedzīvotājiem konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par atbalsta saņemšanas iespējām un turpmākajiem soļiem. Aicinām sazināties pa tālr. 67012437 vai pieteikties tiešsaistes konsultācijai.

Par atbalsta programmas atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās mērķiem un nosacījumiem - infografikā.

Projektu iesniegumus pieņems un vērtēs, un lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņems valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds". Konkurss tiks izsludināts 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.  

Plašāk Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē:
https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-varam-izstradato-atbalsta-programmu-fosila-kurinama-nomainai-majsaimniecibas