Klimatneitralitāte

Iesaisties un spried par Rīgas enerģētikas un klimata rīcības nākotni

Ziņas

06.12.2021.

2021. gada 20. decembrī plkst. 17:30 notiks Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) rīkotā Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam (Rīcības plāns) sabiedriskā apspriede tiešsaistē.

Pasākumā, aizpildot pieteikuma formu, aicināts piedalīties ikviens Rīgas iedzīvotājs, kuram rūp Rīgas enerģētikas un klimata rīcības nākotne. Saite dalībai tiešsaistes pasākumā tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 67012350.

Pasākumam var sekot līdzi tiešsaistē sociālajā tīklā Facebook 

Pasākuma programma

17.30      REA ievads

17.40      Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam mērķi un plānotie pasākumi

18.00      Sabiedriskajā apspriešanā saņemto priekšlikumu analīze un viedokļu apmaiņa 

Atgādinām, ka Rīcības plāns, kura tapšanā bija iesaistīti vairāk nekā 280 dažādu jomu speciālisti, ir atvērts publiskai apspriešanai līdz š.g. 27. decembrim. Ar to var iepazīties REA tīmekļa vietnē, savukārt priekšlikumus Rīcības plāna pilnveidošanai var iesniegt, aizpildot anketu tiešsaistē vai brīvā formā nosūtot tos uz e-pasta adresi rea@riga.lv. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 67012350.

Rīcības plāna publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 20. janvārim.

Rīcības plāns ir galvenais pašvaldības enerģētikas un klimata pielāgošanās nozares stratēģiskās plānošanas dokuments, kas turpmāk kalpos kā ceļa karte, pilsētai virzoties pretī izvirzītajam mērķim – būt starp pirmajām 100 klimatneitrālajām pilsētām Eiropā. Tā izstrāde ir tikai pirmais solis, lai sasniegtu Rīgas pašvaldības noteiktos mērķus un panāktu būtiskus uzlabojumus gaisa piesārņojuma, vides kvalitātes, dabas vērtību ilgtspējas un klimata jautājumu jomās.

Rīcības plānā ietvertie stratēģiski prioritārie virzieni, lai sasniegtu klimatneitrālas un klimatnoturīgas Rīgas vīziju: 

      •  Enerģētika – samazināt enerģijas patēriņu pilsētā līdz minimāli nepieciešamajam;
      •  CO2 emisijas – sasniegt maksimālu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru pašvaldības infrastruktūrā;
      •  Enerģētiskā nabadzība – nodrošināt, ka mājsaimniecības var atļauties nepieciešamos energoresursus                         komfortablai dzīvei;
      •  Pielāgošanās klimata pārmaiņām – klimatnoturīga Rīga.

Klimatneitralitātes pasākumu ieviešana ne tikai samazinās pilsētas ietekmi uz klimatu, bet arī palīdzēs attīstīt un modernizēt pilsētvidi, veicinās labklājību un uzlabos dzīves kvalitāti, kā arī mazinās enerģētiskās nabadzības riskus. Klimatneitrāla Rīga būs arī rīdziniekiem draudzīgāka Rīga!

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties un paust savu viedokli!