I-NERGY

Uzņēmumiem iespēja saņemt 50 000 EUR grantu jaunu tehnoloģiju izstrādei

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūras īstenotā projekta “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)” ietvaros ir izsludināts uzsaukums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī jaunuzņēmumiem finansiāla atbalsta saņemšanai (līdz 50 000 EUR) jaunu mākslīgā intelekta (AI) algoritmu un pakalpojumu izstrādei enerģētikas nozarē un dalībai 6 mēnešu mentoringa programmā idejas attīstīšanai. 

Uzsaukumu koordinē un grantu piešķir projekta ”I-NERGY” partneri – FundingBox Accelerator (FBA).

Uzsaukuma mērķis

Uzsaukums paredzēts, lai izstrādātu pamatelementus un lietojumprogrammas jauniem mākslīgā intelekta (AI) algoritmiem/pakalpojumiem un maza mēroga eksperimentiem (prototipiem) tādu tehnoloģiju un sistēmu izstrādei un ieviešanai, kas piemērojamas konkrētiem starpnozaru uzdevumiem enerģētikas nozarē.

Kas nepieciešams?

Uzņēmuma paša resursi (moduļi, modeļi un komponentes), resursi, kas pieejami AL4EU platformā, kā arī materiāli, kas atrodas projekta "I-NERGY" mājas lapā. Lūdzam skatīt vadlīnijas pretendentiem šeit.

Kas var pieteikties?

Mazie un vidējie uzņēmumi, tostarp jaunuzņēmumi, kas reģistrēti ne vēlāk kā 2021. gada 8. novembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs un tās aizjūras zemēs un teritorijās (AZT) vai H2020 asociētajās valstīs.

Atbalstāmās darbības jomas

     1. Mākslīgā intelekta lietojumprogrammas enerģētikā
     2. Datu pārvaldība un datu komercializācija ESKO vai energoefektivitātes pakalpojumiem
     3. Analītiskās lietojumprogrammas enerģētikā
     4. Monitorings, enerģijas patēriņa optimizācija
     5. Paredzoša uzturēšana
     6. Pieprasījuma prognozes

Pieejamais atbalsts

Finansiālais atbalsts līdz 50 000 EUR tiek izsniegts divos maksājumos. Pirmais maksājums (līdz 10 000 EUR) tiek piešķirts individuālā mentoringa plāna un idejas koncepta izstrādei, savukārt otrais maksājums (līdz 40 000 EUR) – prototipa attīstīšanai un izstrādei.

Informācija pretendentiem

Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas iesakām izlasīt I-NERGY projekta Vadlīnijas pretendentiem, dokumentu Biežāk uzdotie jautājumi, kā arī sazināties ar palīdzības dienestu vai nosūtīt jautājumu uz e-pastu: i-nergy.help@fundingbox.com

Finansēšanas līguma paraugs būs pieejams no 2021. gada 1. decembra.

Uzsaukuma nosacījumi:

     – 100% finansiāls atbalsts līdz 50 000 EUR
     – 6 mēnešu mentoringa programma

Pieteikuma forma: šeit.

Pieteikšanās līdz 2022. gada 20. janvāra plkst. 18.00 pēc Latvijas laika (līdz plkst. 17.00 pēc Briseles laika) šeit.

Projekta “I-NERGY” mērķis – nodrošināt enerģētikas sektora specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu dizainu un pilotēšanu, kapitalizējot inovatīvākos mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī IoT (Internet of Things) un datu analīzes tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks attīstīti mākslīgā intelekta analīzes rīki integrētai, optimizētai, viedai enerģētikas pārvaldībai, pamatojoties uz vienotu datu un informācijas apmaiņu.
Vairāk – projekta mājaslapā https://i-nergy.eu/

Projekts tiek īstenots ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” (Horizon-2020) ietvaros; finansēšanas līgums Nr. 101016508.