Energoefektivitāte

Atceļ garantijas maksu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projektu īstenošanai

Ziņas

2021. gada 2. novembrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus ES fondu programmas daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai nosacījumos, no 5. novembra uz pieciem gadiem atceļot Altum izsniegtās garantijas gada prēmijas likmes piemērošanu ar mērķi kompensēt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu īstenotājiem būvniecības izmaksu kāpumu.

Tas ir nozīmīgas atbalsts daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, kuri iesnieguši pieteikumus savu mājokļa atjaunošanai. Vienlaikus ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos tiek palielināts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atmaksāšanās periods līdz 35 gadiem (līdz šim 30 gadi). Palielinot energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periodu līdz 35 gadiem, samazināsies neattiecināmo izmaksu finansiālais slogs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kā arī palielināsies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits, kuru energoefektivitātes pasākumu īstenošana kļūs ekonomiski pamatota

Avots: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/altum-uz-pieciem-gadiem-atcel-garantijas-maksu-daudzdzivoklu-eku-energoefektivitates-projektu-istenosanai

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) ir izveidojusi atbalsta punktu – vienas pieturas aģentūru, kurā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji var saņemt visaptverošu informāciju par iespējām renovēt savu mājokli.

2021. gada oktobrī REA veikusi vairāk nekā 20 tiešsaistes konsultācijas iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt atbalstu ēkas atjaunošanas procesa laikā – sākot no idejas, pirmajām ēkas kopsapulcēm un dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanas līdz ēkas būvniecības darbu pabeigšanai, tai skaitā, par projektu vadību, būvniecības dokumentu sagatavošanu un līdzfinansējuma piesaisti ēku atjaunošanas programmā un citiem jautājumiem.

Ja arī Jūs interesē sava mājokļa atjaunošana, aicinām pieteikties tiešsaistes sarunai šeit vai zvanot uz informatīvo tālruni 670123437.