Klimatneitralitāte

Aicinām izvēlēties videi draudzīgus risinājumus apkures ierīkošanā

Ziņas

Uzsverot, ka Ilgtspēja var būt ekonomiski pamatota un ilgtermiņā izdevīga, Rīgas enerģētikas aģentūra aicina Rīgas uzņēmumus un iestādes apkures ierīkošanā izvēlēties videi un gaisa piesārņojumam atbilstošākos risinājumus, kas samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un izmantotu blakus esošo centralizēto siltumapgādes sistēmu.

Vairāk: https://www.riga.lv/lv/jaunums/rigas-pasvaldiba-aicina-uznemumus-un-iestades-apkures-ierikosana-izveleties-videi-draudzigakos-risinajumus