Sabiedrības līdzdalība

 

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) savā darbībā nodrošina sadarbību ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, informē sabiedrību par REA īstenotajiem projektiem un pasākumiem, daloties ar ziņām un pieredzi REA sociālajos tīklos, kā arī projektu ietvaros rīko sabiedrības iesaistes un koprades pasākumus. 

 

Piedāvājam konsultācijas iedzīvotājiem:
- par ēku energoefektivitāti, atjaunojamajiem energoresursiem un citiem ar šo jomu saistītiem jautājumiem - Energoefektivitātes konsultācijas
- par namu pārvaldīšanas jautājumiem, biedrību izveidošanu un to darbības organizēšanu u.c. - Konsultācijas par namu pārvaldīšanu

Aicinām pieteikties šeit, izvēloties interesējošo konsultācijas tematu un laiku kalendārā.

Konsultācijas šobrīd tiek sniegtas attālināti tiešsaistē, sīkāka informācija pie apstiprinājuma saņemšanas. 
Konsultācijas ilgums - līdz 30 min.