Sabiedrības līdzdalība

 

 

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) savā darbībā nodrošina sadarbību ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, informē sabiedrību par REA īstenotajiem projektiem un pasākumiem, daloties ar ziņām un pieredzi REA sociālajos tīklos, kā arī projektu ietvaros rīko sabiedrības iesaistes un koprades pasākumus. 

 

Piedāvājam konsultācijas iedzīvotājiem:

- par ēku energoefektivitāti, atjaunīgajiem energoresursiem un citiem ar šo jomu saistītiem jautājumiem - Energoefektivitātes konsultācijas

- par ilgtspējīgiem siltumapgādes risinājumiem - Konsultācijas par siltumapgādi

- par saules paneļiem un to uzstādīšanu elektroenerģijas iegūšanai - Saules paneļi elektroenerģijas iegūšanai

- par namu pārvaldīšanas jautājumiem, biedrību izveidošanu un to darbības organizēšanu u.c. - Konsultācijas par biedrību izveidošanu

Attālinātajām konsultācijām tiešsaistē aicinām pieteikties šeit, izvēloties interesējošo konsultācijas tematu un laiku kalendārā. Konsultācijas ilgums - līdz 30 min.

Konsultācijām klātienē var pieteikties, zvanot uz 📞 6701 2437 

Konsultācijas var saņemt, arī izmantojot  e-adresi

 

Enerģētikas un klimata rīcības plāna sabiedriskā apspriede  

2021. gada 20. decembrī plkst. 17:30 REA rīkoja Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam (Rīcības plāns) sabiedrisko apspriedi tiešsaistē.

Pasākumā, aizpildot pieteikuma formu, bija aicināts piedalīties ikviens Rīgas iedzīvotājs, kuram rūp Rīgas enerģētikas un klimata rīcības nākotne. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa 📞 67012350

Pasākuma programma
17.30      REA ievads
17.40      Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam mērķi un plānotie pasākumi
18.00      Sabiedriskajā apspriešanā saņemto priekšlikumu analīze un viedokļu apmaiņa 

Par sabiedriskās apspriedes rezultātiem - https://rea.riga.lv/lv/jaunumi/zinas/noslegusies-rek2030-publiska-apspriesana