Sabiedrības līdzdalība

 

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) savā darbībā nodrošina sadarbību ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, informē sabiedrību par REA īstenotajiem projektiem un pasākumiem, daloties ar ziņām un pieredzi REA sociālajos tīklos, kā arī projektu ietvaros rīko sabiedrības iesaistes un koprades pasākumus. 

 

Piedāvājam konsultācijas iedzīvotājiem:

- par ēku energoefektivitāti, atjaunīgajiem energoresursiem un citiem ar šo jomu saistītiem jautājumiem - Energoefektivitātes konsultācijas

- par saules paneļiem un to uzstādīšanu elektroenerģijas iegūšanai - Saules paneļi elektroenerģijas iegūšanai

- par namu pārvaldīšanas jautājumiem, biedrību izveidošanu un to darbības organizēšanu u.c. - Konsultācijas par biedrību izveidošanu

Attālinātajām konsultācijām tiešsaistē aicinām pieteikties šeit, izvēloties interesējošo konsultācijas tematu un laiku kalendārā. Konsultācijas ilgums - līdz 30 min.

Konsultācijām klātienē var pieteikties, zvanot uz 📞 6701 2437