Iepirkumi

 

 

01.06.2022.

Rīgas enerģētikas aģentūra veic cenu aptauju pakalpojumam “Iedzīvotāju energopratības veicināšanas videomateriālu pārraidīšana TV kanālos”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 9. jūnijs plkst. 10.00         - cenu aptauja ir noslēgusies 

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu: rea@riga.lv

 

01.06.2022.

Rīgas enerģētikas aģentūra veic cenu aptauju pakalpojumam “Finanšu eksperta pakalpojumi Rīgas energoefektivitātes fonda koncepta un biznesa modeļa izstrādes atbalstam” Eiropas Savienības instrumenta “Eiropas pilsētu fonds” (European City Facility) projekta “Rīgas energoefektiviātes fonda investīciju koncepta izstrāde” ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 10. jūnijs plkst. 15.00           - cenu aptauja ir noslēgusies 

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu: nika.kotovica@riga.lv  

 

01.06.2022.

Rīgas enerģētikas aģentūra veic cenu aptauju pakalpojumam “Juridiskā eksperta pakalpojumi Rīgas energoefektivitātes fonda koncepta un biznesa modeļa izstrādes atbalstam” Eiropas Savienības instrumenta “Eiropas pilsētu fonds” (European City Facility) projekta “Rīgas energoefektiviātes fonda investīciju koncepta izstrāde” ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 10. jūnijs plkst. 15.00         - cenu aptauja ir noslēgusies 

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu: nika.kotovica@riga.lv  

 

Iepirkumi

 

Personu datu apstrāde

Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Rīgas enerģētikas aģentūra informē, ka iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.