Maksas pakalpojumi

Saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.48, kas pieņemti Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.7, 54.§) “Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" maksas pakalpojumiem”, aģentūra nodrošina sekojošus maksas pakalpojumus:

Pakalpojuma veids

Stundas likme *
(EUR/st.)

1. Ekspertu pakalpojumi starptautisko projektu sagatavošanai enerģētikas jomā

45

2. Pētījumu sagatavošana par energoefektivitātes un energoapgādes jautājumiem

38