Korupcijas novēršana

 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvalde (tālr.+371 67026859).

Vairāk informācijas: https://www.riga.lv/lv/korupcijas-noversana 

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Vairāk informācijas: https://www.riga.lv/lv/trauksmes-celsana