SMARTeeSTORY

https://www.smarteestory.eu/

https://www.smarteestory.eu/

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) projekts “Integrēta, sadarbspējīga, vieda un uz lietotāju vērsta ēku automatizācijas un vadības sistēma vēsturisku publiskā sektora ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, integrējot fizikas un uz datiem balstītas pieejas” (SMARTeeSTORY)

Ēku sektors ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem gan Rīgā un Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā, veidojot ap 40% no kopējā enerģijas patēriņa un 36% no kopējām SEG emisijām.
Vislielākie izaicinājumi ēku energoefektīvas renovācijas jomā ir saistīti ar vēsturisku ēku atjaunošanu. Lai saglabātu šādu ēku kultūrvēsturisko un arhitektonisko vērtību, ēku fasādes ir jāsaglabā to vēsturiskajā viedolā, uz ēku ārējām virsmām vai arī to tiešā tuvumā nav atļauts izvietot lielgabarīta aprīkojumu atjaunīgo energoresurrsu ražošanai, arī ēku siltināšanas iespējas ir ierobežotas.

Projekta mērķis - ciešā saistībā ar Eiropas zaļā kursa ieviešanu – rast risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vēsturiskās ēkās, kur klasiskā energorenovācija nav risinājums. Projekta ietvaros Rīgas pilsētā publiskai ēkai, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā – Rīgas domes centrālajai ēkai (Rātsnamam) tiks izstrādāti un testēti inovatīvi, vēsturisku ēku specifikai pielāgoti risinājumi ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti, integrēt atjaunīgo energoresursu ražošanas un uzkrāšanas risinājumus ēkas energoapgādes sistēmā, kā arī būtiski paaugstināt ēkas viedumu.

Projekta risinājumi paredz integrētas ēkas automatizācijas un vadības sistēmas izstrādi un uzstādīšanu viedai ēkas energopatēriņa un energoapgādes pārvaldībai, turklāt ēkā tiks uzstādīti un testēti dažādi inovatīvi risinājumi, kas atbilst vēsturiskas ēkas prasībām, balstās uz reāllaika datiem un ēkas lietotāju aktīvu mijiedarbību ar viedajām tehnoloģijām, tai skaitā:  

  • tiks izstrādāta mākslīgā intelekta risinājumos balstīta SMARTeeSTORY ēkas vadības sistēma, kas noteiks ēkas lietotāju arhetipus un dinamiski analizēs kopējo ēkas enerģijas pieprasījumu saistībā ar ēkas iemītniekiem nepieciešamo mikroklimata komforta līmeni ēkā;  
  • tiks uzstādīti inovatīvi risinājumi siltumapgādes sistēmas, karstā ūdens sagatavošanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, apgaismojuma, u.c. inženiertīklu pilnveidošanai;  
  • ēkas elektroapgādes sistēmā tiks integrēts inovatīvs, ēkas stiklojumā integrēts atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas (BIPV) un saražotās atjaunīgās enerģijas uzkrāšanas risinājums;
  • ēkas stiklojumā tiks integrēts vieds noēnojums ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai – ēkas uzkaršanas mazināšanai vasaras mēnešos un tās mikroklimata regulēšanai. 

SMARTeeSTORY projekta risinājumi pilnībā atbilst visiem kritērijiem, lai Rātsnama ēka pārtaptu par vienu no viedākām ēkām pilsētā, tai skaitā:

  • tiks veikta visu ēkas tehnisko sistēmu darbības optimizācija,
  • tiks nodrošināta ēkas pielāgošanās ārējai videi un tās mainīgiem apstākļiem, tostarp energotīkliem, 
  • tiks panākta ēkas pielāgošanās tās iemītnieku prasībām.

Projekta ārvalstu partneri:
Pētniecības institūcijas, tehniskie un konsultatīvie partneri: RINA Consulting S.p.A., Tecnalia, Cartif, Schneider Electric, Pellini SpA, Exus Software, Stainbeis Innovation GmbH, Tera SRL, Andalūzijas enerģētikas aģentūra u.c.
Pilotprojekti: Rātsnams, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Latvija;  Delftas Tehniskās universitātes ēka, Delfta, Nīderlande; Augstākās tiesas ēka, Granāda, Spānija.

Projekta ieviešanas termiņš: 01.05.2023 – 30.04.2027.

Projekta finansējums:
ES fondu finansējums 100% apmērā SMARTeeSTORY risinājumu ieviešanai Rātsnama ēkā: 1,5 miljoni EUR,
tai skaitā, REA budžeta daļa: 437 312,50 EUR

 

Kontakti:

Nika Kotoviča
SMARTeeSTORY projekta vadītāja
nika.kotovica@riga.lv