Komanda

 

Jānis Ikaunieks

Direktors

ikaunieks.janis@riga.lv

Evita Riekstiņa

Direktora vietniece

evita.riekstina@riga.lv

Nika Kotoviča

Pilsētvides plānošanas eksperte

nika.kotovica@riga.lv

Aija Zučika

Vides un klimata plānošanas eksperte

aija.zucika@riga.lv

Inga Pelša

Starptautisko projektu koordinatore

inga.pelsa@riga.lv

Ieva Kalniņa

Starptautisko projektu koordinatore

kalnina.ieva@riga.lv

Inga Barkāne

Biroja vadītāja

inga.barkane@riga.lv

Māra Reča

Vides pārvaldības eksperte, vides inženiere
mara.reca@riga.lv

Valdis Ratniks

Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs

valdis.ratniks@riga.lv

Arnis Lelītis

Energoefektivitātes speciālists

arnis.lelitis@riga.lv

Valters Liberts Muzikants

Energoefektivitātes speciālists

valters.muzikants@riga.lv

Elvis Berjoza

Energopārvaldnieks

elvis.berjoza@riga.lv