Energoefektivitāte

 

Videomateriāli energopratības veicināšanai

 
Apkure daudzdzīvokļu ēkās 

 

Dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi. Kopīpašums 

 

Kā dibināt un organizēt dzīvokļu īpašnieku biedrību darbu 

 

Ēku apsaimniekošanas prasības 

 

Kas ir energoefektivitāte, kādi ir ar to saistītie ieguvumi? Kā organizēt ēku atjaunošanas projektus? 

 

Lēmumu pieņemšanas process, ēkas renovācija

 

Siltuma piegāde ēkās 

 

Karstais ūdens daudzdzīvokļu ēkās 

 

Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās 

 

Renovētas daudzdzīvokļu ēkas – labās prakses piemēri 

 

Elektroenerģijas lietošanas paradumi 

 

Apgaismojums 

 

Energokopienas, saules tehnoloģijas