Klimatneitralitāte ATELIER

REA aicina uz semināriem – Rīga ceļā uz klimatneitralitāti

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) projekta “Uz iedzīvotāju iniciatīvu balstīta viedpilsētu attīstība (ATELIER)” ietvaros aicina uz informatīvu semināru Rīgas domē un koprades darbnīcu Skanstes apkaimē.

15. jūnijā plkst. 08.30 – 14.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē plānots informatīvs seminārs par Rīgas dalību Eiropas pilsētu misijā “100 viedas un klimatneitrālas pilsētas”. Semināra tēmas: Klimata pilsētas līgums, tā izstrādes process un iesaistīto pušu loma; Enerģijas kopienas kā instruments klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai; Pilsētvides dekarbonizācija (CO2 samazināšana), veidojot apkaimes ar pozitīvu enerģijas bilanci u.c. Pasākuma darba valoda – angļu valoda, taču būs nodrošināts ekspertu prezentāciju sinhronais tulkojums latviešu valodā.
Dalībai seminārā lūgums reģistrēties šeit.
Programma pieejama šeit.

Bet nākamajā dienā – 16. jūnijā – REA aicina uz informatīvu semināru un koprades darbnīcu “Skanste – apkaime ar pozitīvu enerģijas bilanci”. Seminārs notiks Skanstes apkaimē, konferenču centrā “SKANSTECITY”, Skanstes ielā 50 no plkst. 09.00 līdz 14.00. Šī pasākuma ietvaros speciālisti un Skanstes apkaimes iedzīvotāji diskutēs par to, kā veidot apkaimi ar pozitīvu enerģijas bilanci un kādi ir iespējamie risinājumi, kā šādus risinājumus finansē. Pasākuma mērķauditorija ir ēku īpašnieki un apsaimniekotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, Skanstes apkaimes iedzīvotāji u.c. interesenti. Pasākuma darba valoda – latviešu.
Semināram lūdzam reģistrēties šeit.
Programma pieejama šeit.

Projekta ATELIER un Eiropas pilsētu misijas “100 viedas un klimatneitrālas pilsētas” ietvaros astoņas Eiropas pilsētas, tostarp Rīga, izstrādā stratēģisku redzējumu klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2030. gadam, kā arī “Klimata pilsētu līgumus”, kas ietver rīcības plānu klimatneitralitātes sasniegšanai dažādās jomās – enerģētikas, ēku, atkritumu apsaimniekošanas, transporta u.c., šajā procesā iesaistot iedzīvotājus, NVO, zinātnes un pētniecības institūcijas, industrijas pārstāvjus, valsts un reģionālās pārvaldes iestādes un citus partnerus.

ATELIER projekta virsmērķis ir plaša spektra atbalsts Eiropas pilsētām ceļā uz klimatneitralitāti, veicinot inovatīvu risinājumu pārņemšanu, lai mazinātu CO2 izmešus un veidotu aktīvas, energoefektivitātes un klimatneitralitātes jautājumos izglītotas vietējās kopienas. Vairāk informācijas projekta mājaslapā: https://smartcity-atelier.eu/ 

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982, e-pasta adrese: solvita.brence@riga.lv