Energopārvaldība

Energopārvaldības sistēmas ieviešana Rīgas izglītības iestādēs

Ziņas

2022. gada 24. februārī Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) uzsāka pirmo apmācību semināru izglītības iestāžu vadītājiem par energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu Rīgā.

Rīgas izglītības iestāžu vadītāji tika iepazīstināti ar EPS mērķiem un uzdevumiem, vadības grupu un tās pienākumiem, sistēmas īstenošanu pašvaldībā un iestāžu vadītāju un personāla iesaisti un to pienākumiem.

Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange uzsver, ka “energopārvaldības sistēma Rīgā ir nepieciešama ne tikai lai risinātu globālas klimata problēmas, bet gan, lai sakārtotu Rīgas saimniecību – samazinātu izdevumus, optimizētu enerģijas patēriņu, sakārtotu ēkas un uzlabotu ēku iekštelpu klimatu”. Pasaules un Latvijas pieredze uzrāda 5-20% ikgadēju energo ietaupījuma potenciālu, tas ir 500 000 – 2 500 000 EUR gadā Rīgas izglītības iestādēs.

EPS nodrošina patērētās enerģijas daudzuma kontroli un dod iespēju samazināt enerģijas patēriņu un oglekļa emisijas, izmaksas un riskus, kas saistīti ar enerģijas cenu pieaugumu, piegāžu pārrāvumiem un sekojošiem funkcionalitātes ierobežojumiem. Tāpat EPS ne tikai identificē enerģijas taupīšanas iespējas, bet arī palīdz veikt darbības, lai sistemātiski meklētu, atrastu un novērstu nelietderīgu enerģijas patēriņu, kā arī sistematizē enerģijas patēriņa datu pārvaldību un ļauj pārraudzīt savu progresu.

kvēlspuldzes termogrāfija

Vairāk par EPS: https://www.riga.lv/lv/energoparvaldibas-sistema-pasvaldiba