EMPEREST

Baltijas Jūras reģiona pilsētu ūdens saimniecības pārstāvju tikšanās Rīgā

Ziņas

25. - 26. maijā Rīgā starptautiskā projekta EMPEREST* ietvaros pulcējās Baltijas jūras reģiona pilsētu, ūdens saimniecības uzņēmumu un zinātnisko institūciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas un Vācijas.

Pieredzējušu ekspertu vadībā ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām koprades procesā bija iespēja iepazīties ar PFAS novērtējuma plāna izstrādes procesu, izejot soli pa solim caur savas pilsētas piemēru.

Turpmākajā projekta īstenošanas laikā plānots izstrādāt PFAS risku novērtējuma plānus projekta EMPEREST partneru pilsētās, sadarbojoties pašvaldībai, ūdenssaimniecības uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām, kā arī plānots testēt energoefektīvas pilot-iekārtas PFAS piesārņojuma attīrīšanai Baltijas jūras reģiona valstīs. Tāpat tiks izstrādāti informatīvie materiāli pašvaldību un ūdenssaimniecību darbiniekiem, stiprinot to spējas pielāgoties EK direktīvām un to izvirzīto prasību ievērošanai attiecībā uz dzeramo ūdeni un notekūdeņiem.

* Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (Interreg BSR) programmas projekts “PFAS (perfluoralkilķīmisko vielu) kartēšana ūdens attīrīšanas iekārtu notekūdeņos atkārtotas izmantošanas stratēģijām Baltijas jūras reģionā (EMPEREST)", kuru īsteno Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) sadarbībā ar SIA “Rīgas Ūdens”.

Vispārīga informācija par projektu latviešu valodā: https://rea.riga.lv/lv/aktualie-projekti/projekti/emperest 

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/emperest/. Projekta jaunumu saņemšanai var reģistrēties šeit.