Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

Pārejas uz aprites ekonomiku nodrošināšana, iesaistot iedzīvotājus un kultūras un radošās industrijas.

CCC

Projekta apraksts

Projekts koncentrējas uz pārejas uz aprites ekonomiku nodrošināšanu, iesaistot iedzīvotājus, ko veicina kultūras un radošās industrijas (KRI). KRI ir svarīgas gan kā bizness, kas sniedz ievērojamu IKP daļu Baltijas jūras reģionā, gan arī kā sociāls spēks, kam ir liela ietekme uz iedzīvotāju domāšanu un pasaules uzskatu.

Ir identificētas četras galvenās nepilnības, kas tiks risinātas ar šī projekta palīdzību:

  • Vājās attiecības starp pašvaldības iestādēm un nozari attiecībā uz aprites ekonomiku, kā arī vispārējs zināšanu apmaiņas trūkums. Piedāvātais risinājums ir veidot ilgtspējīgus tīklus zināšanu apmaiņai un izplatīšanai, iesaistot mērķa grupas: politiskos pārstāvjus, pilsētu pārstāvjus, izglītības iestādes, kopienas, uzņēmumus, t.sk. MVU, NVO u.c.
  • Esošo politiku un stratēģiju nepilnības. Plānots veidot stratēģiju, kas ietver pilsētu un KRI partnerību, lai izstrādātu aprites ekonomikas risinājumus, iesaistot iedzīvotājus.
  • Ierobežotā kapacitāte un specifiskie šķēršļi, ar kuriem saskaras KRI, izstrādājot apritīga biznesa risinājumus. Tiks stiprināta pašvaldības iestāžu, KRI atbalsta organizāciju, uzņēmumu u.c. kapacitāte, kopīgi izstrādājot, izmēģinot un izplatot sadarbības modeļus attiecībā uz tirgus, juridiskiem un finansēšanas šķēršļiem.
  • Sabiedrības neiesaistīšanās pārejā uz aprites ekonomiku. Tā tiks novērsta, stiprinot KRI un kopienu kapacitāti, izstrādājot un izmēģinot uz vietas balstītus aprites risinājumus, aktīvi iesaistot vietējo kopienu.

CCC projekts sniegs ieguldījumu ES un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas aprites ekonomikas mērķu sasniegšanā līdz 2050. gadam. Pāreja uz aprites ekonomikas modeli ir daļa no ES Zaļā kursa mērķiem 2050. gadam.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Aprites ekonomikas sadarbības platformas veidošana, t.sk. digitāli.
  • Sabiedrības iesaistes pasākumi, informēšanas kampaņa, sadarbība ar izglītības iestādēm.
  • Iedzīvotāju ideju konkurss un apritīgas kultūrtelpas izveidošana Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas dārzā.
  • Apritīgu biznesa modeļu veidošana, Uzņēmēju diena Rīgā.
  • Stratēģijas izstrāde pārejai uz aprites ekonomiku.
  • Mācīšanās un savstarpēja pieredzes un labās prakses apmaiņa ar projekta partneriem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota aprites ekonomikas sadarbības platforma, ar kopienas atbalstu izveidota kultūrtelpa Bolderājā, tiks izstrādāta stratēģija pārejai uz aprites ekonomiku un jauni aprites ekonomikas biznesa modeļi KRI sektorā, kā arī tiks veicināta sabiedrības iesaiste un kapacitātes celšana pašvaldības darbiniekiem un nozares pārstāvjiem pārejā uz aprites ekonomiku.

Projekta partneri

Dānijas kultūras institūts (Dānija), Dzīvesstila un dizaina klasteris (Dānija), Orhūsas pilsētas Klimata sekretariāts (Dānija), Ziemeļu dimensijas kultūras partnerība (Latvija/Skandināvija), Pomerānijas Zinātnes un tehnoloģiju parks Gdiņa (Polija), Biedrība “Pomorskie in the European Union” (Polija), Turku pilsēta (Somija), Volonija / Dienvidrietumu Somijas reģionālā padome (Somija), Humakas lietišķo zinātņu universitāte (Somija), Tallinas radošais inkubators (Igaunija), “Anschar” GmbH (Vācija), “Zero Waste Kiel” e.V. (Vācija), fonds “Heinrich Böll Foundation Schleswig-Holstein” e.V. (Vācija).

Projekta finansējums

Projekta budžets Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – 370 410 EUR, tai skaitā:
Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas finansējums 80% apmērā – 296 328 EUR
Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 20% apmērā – 74 082 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.11.2023. – 31.10.2026.

Kontaktinformācija

Ieva Kalniņa
Projekta vadītāja
kalnina.ieva@riga.lv
+371 29125972
Inga Pelša
Projekta finanšu eksperte
inga.pelsa@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk