Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta “I-NERGY” mērķis

Nodrošināt enerģētikas sektora specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu dizainu un pilotēšanu, kapitalizējot inovatīvākos mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī IoT (Internet of Things) un datu analīzes tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks attīstīti mākslīgā intelekta analīzes rīki integrētai, optimizētai, viedai enerģētikas pārvaldībai, pamatojoties uz vienotu datu un informācijas apmaiņu.

Projekta apraksts

Iedzīvotāju labklājība, uzņēmējdarbības konkurētspēja un sabiedrības vispārējā attīstība ir atkarīga no drošas, ilgtspējīgas un pieejamas enerģijas. Paredzams, ka mākslīgā intelekta attīstība enerģētikas sektorā nākamajos gados sniegs nozīmīgu ieguldījumu enerģētikas sistēmas transformācijā, uzlabojot uzņēmējdarbības veiktspēju un vienlaikus atbalstot vides ilgtspēju, stiprinot sociālās saiknes un demonstrējot augstas sociālās vērtības sabiedrībā.

Rīgas pilsētas pašvaldībā projekta ietvaros tiks īstenots mākslīgā intelekta risinājuma pilotprojekts energoefektivitātes un klimata investīciju atdeves novērtēšanai un risku mazināšanai. Vēsturiskos un jauniegūtos datos balstīts risinājums sniegs atbalstu investoriem un publiskā/privātā sektora finanšu institūcijām novērtēt investīciju riskus, plānoto ieguldījumu finansiālo sniegumu, kā arī šādu investīciju ietekmi uz energoefektivitāti. 

Citi sagaidāmie projekta rezultāti ir sekojoši: 

1) zināšanu pārnese par enerģētikas sistēmas transformācijas viediem risinājumiem, sākot no optimizētu tīkla un ar tīklu nesaistītu atjaunojamo energoresursu aktīvu pārvaldības, elektrotīklu darbības efektivitātes un uzticamības, optimāla riska novērtējuma energoefektivitātes ieguldījumu plānošanai;

2) vietējo un virtuālo enerģētikas kopienu izveide, aktivizācija un iesaiste zaļās enerģijas tirgos; 

3) citu ar enerģētiku nesaistītu pakalpojumu dizains, kas veido sinerģiju starp enerģētikas komponentēm (t.i., centralizētā siltumapgāde, ēku energoefektivitāte u.c.) un ar ne-enerģētikas nozarēm (t.i., e-mobilitāte, sabiedrības drošība, u.c.) un ar gala lietotājiem, kam bieži ir ierobežotas tehniskās prasmes izmantot inovatīvas tehnoloģijas, piemēram, vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, u.c.

Projekta partneri

Sakaru un datorsistēmu institūts (Grieķija) – vadošais partneris, Rīgas enerģētikas aģentūra (Latvija), ASM Terni SpA (Itālija), Klimata tehnoloģiju centrs un tīkls (CTCN) (Portugāle), SIA “Komunikācijas un Sensori” (Slovēnija), Vācijas Mākslīgā intelekta pētījumu centrs GMBH (Vācija), SONCE ENERGIJA D.O.O. (Slovēnija), BFP Group – Studio Tecnico Bfp Societa a Responsabilita Limitata (Itālija), VEOLIA SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (Spānija), Zaļās enerģijas kooperatīvs – Zelena Energetska Zadruga (Horvātija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 5 585 744 EUR.
ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzfinansējums – 4 999 844 EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 95 875 EUR.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2021.-31.12.2023.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
“I-NERGY” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk