I-NERGY projekts

Mākslīgais intelekts energoefektivitātes novērtēšanai

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis-2020" finansētā projekta "Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai" (I-NERGY) ietvaros izstrādā mākslīgā intelekta tehnoloģijās balstītu risinājumu energoefektivitātes un klimata investīciju atdeves novērtēšanai un risku mazināšanai.

Risinājuma izstrāde tiks balstīta datos, kas iegūti, padziļināti pētot esošo situāciju vairākās renovētās un nerenovētās daudzdzīvokļu ēkās Rīgas pilsētā. Lai izpētes vajadzībām iegūtu augstas precizitātes reāllaika datus, vienā no pilotprojekta ēkām – daudzdzīvokļu ēkā Nīcgales ielā 4 – šobrīd tiek veikts energoaudits, savukārt rudenī ēku aprīkos ar sensoriem iekštelpu gaisa kvalitātes un mikroklimata monitoringam.

Projekta izpētes rezultātā tiks izstrādāti vēsturiskos un jauniegūtos datos balstīti priekšlikumi inovatīviem, tehniski un ekonomiski pamatotiem, optimāliem Rīgas pilsētas dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.