Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta “GreenSAM” mērķis

Veicināt zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, pievēršoties vienai lietotāju grupai – vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot tiem plašas iespējas aktīvi izmantot videi draudzīgu pilsētas transportu.

Projekta ieviešanas rezultātā koprades procesā, ar aktīvu mērķa grupas un sabiedrības līdzdalību tiks pilnveidotas vietējo pašvaldību zināšanas par senioru mobilitātes vajadzībām, uzlabota zaļās mobilitātes pakalpojumu efektivitāte un palielināts zaļās mobilitātes pakalpojumus izmantojošo senioru īpatsvars.

Projekta apraksts

Statistikas dati liecina par sabiedrības novecošanu; pieaug senioru īpatsvars un līdz ar to arī mainās vispārējie mobilitātes paradumi. Tiek prognozēts, ka 2050. gadā puse no sabiedrības būs vecāki par 60 gadiem. Tādēļ viens no Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir uzlabot senioru pilsētvides mobilitāti un pieejamību gan individuālajam, gan sabiedriskajam transportam, izstrādājot rīcības plānus videi draudzīga pilsētas transporta un infrastruktūras nodrošināšanai vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotāju mērķa grupai. Taču valsts un pašvaldību iestādes un sabiedriskā transporta operatori bieži vien nav padziļināti pētījuši vecāka gadagājuma pilsētu iedzīvotāju specifiskās vajadzības pēc transporta pakalpojumiem, to pārvietošanās jeb mobilitātes paradumus.

www.greensam.eu  

Projekta ietvaros tiks izstrādāti dažādi risinājumi, lai uzlabotu tieši vecāka gadagājuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti pilsētās, tostarp:

  • izstrādāts visaptverošs rīku komplekts vecāka gadagājuma iedzīvotāju līdzdalībai un vadlīnijas senioru zaļās mobilitātes veicināšanai, stiprinot valsts un pašvaldību speciālistu un nozares profesionāļu kapacitāti un lēmumu pieņemšanu;
  • izstrādāta starpdisciplināras mobilitātes laboratorijas koncepcija un īstenots pilotprojekts, lai kopradē sagatavotu risinājumus senioru zaļas mobilitātes veicināšanai Rīgas pilsētā;
  • veikta vecāka gadagājuma iedzīvotāju pārvietošanās vajadzību, paradumu un pastāvošo šķēršļu analīze un risinājumu apzināšana;
  • pilnveidotas publiskās ārtelpas vadlīnijas, lai padarītu to draudzīgāku un pievilcīgāku vecāka gadagājuma iedzīvotājiem;
  • veikta izpēte par blok-ķēdes tehnoloģiju izmantošanas iespējām sabiedriskā transporta un mobilitātes sistēmā, lai veicinātu viedu, multimodālu un ilgtspējīgu mobilitāti un samazinātu izdevumus; 
  • nodrošināta pieredzes apmaiņa un projekta rezultātu izplatīšana Baltijas jūras reģionā.

Projekta partneri

Hamburga (Vācija) – vadošais partneris, Orhūsa (Dānija), Gdaņska (Polija), Tartu (Igaunija), Valonijas reģions (Somija), akadēmiskie partneri – Baltijas studiju institūts (Tartu, Igaunija) un Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Turku, Somija), kā arī Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 1,94 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 225 000 EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2019.-31.12.2021.

Kontakti

Evita Riekstiņa
“GreenSAM” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Nika Kotoviča
“GreenSAM” projekta koordinatore
e-pasts: nika.kotovica@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk