Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Blokķēdes tehnoloģija ilgtspējīgai un digitāli atvērtai mobilitātei: “GreenSAM” projekta scenārijs


Aicinām uz semināru “Blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas potenciāls integrētai, ilgtspējīgai un digitāli atvērtai mobilitātei: “GreenSAM” projekta piedāvātais attīstības scenārijs”.

Seminārā tiks prezentēti GreenSAM* projekta ietvaros veiktās izpētes rezultāti par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām un scenāriju transporta sistēmā, kam sekos diskusija par blokķēdes tehnoloģijas attīstības scenārijiem Rīgas pilsētas un Rīgas metropoles reģiona mobilitātes izaicinājumu risināšanai un tālākiem projekta attīstības soļiem.

Norises laiks: 30.06.2021. no plkst. 14:00 līdz 16:30 

Semināra tiešraide būs pieejama portālā riga.lv: 
https://www.riga.lv/lv/notikums/seminars-blokkedes-tehnologijas-izmantosanas-potencials-integretai-ilgtspejigai-un-digitali-atvertai-mobilitatei-greensam-projekta-piedavatais-attistibas-scenarijs

Tāpat kā daudzās Eiropas pilsētās, arī Rīgā sadarbība starp dažādiem publiskā un privātā sektora transporta un mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem ir vāja, jo īpaši, datu kopīgošanas, integrētu pakalpojumu sniegšanas un norēķinu jomās. Tādējādi veidojas sadrumstalots publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu sniedzēju tirgus, tiek kavēta integrētu publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu attīstība – un līdz ar to arī ilgtspējīgas mobilitātes un klimatneitralitātes mērķu sasniegšana.

Blokķēdes tehnoloģija sniedz iespēju automatizēt sadarbību starp dažādām pusēm, kas savstarpēji nesadarbojas un neapmainās ar datiem, lai kopīgi attīstītu viedus un integrētus mobilitātes koppakalpojumus. Transporta nozarē, izmantojot decentralizētu blokķēdes tehnoloģiju, ir iespējams izveidot sadarbības platformas starp dažādiem publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem, kas pārstāv gan publisko, gan privāto sektoru. Savukārt, attīstot inovatīvus starpinstitucionālus sadarbības modeļus publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu sniegšanai, kas balstīti uz blokķēdes tehnoloģijas pielietojumu, ir iespējams samazināt ar iekšdedzes dzinējiem darbināmo individuālo transportlīdzekļu izmantošanu, kas ir būtisks CO2 emisiju avots pilsētvidē. 

“GreenSAM” projekta ietvaros tika veikta izpēte par blokķēdes tehnoloģijas (Blockchain technology) potenciālu ilgtspējīgas mobilitātes atbalstam un izstrādāts priekšlikums blokķēdes pielietojuma risinājumam Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk