Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

ciešā saistībā ar Eiropas zaļā kursa ieviešanu – rast risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vēsturiskās ēkās, kur klasiskā energorenovācija nav risinājums. Projekta ietvaros Rīgas pilsētā publiskai ēkai, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā – Rīgas domes centrālajai ēkai (Rātsnamam) tiks izstrādāti un testēti inovatīvi, vēsturisku ēku specifikai pielāgoti risinājumi ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti, integrēt atjaunīgo energoresursu ražošanas un uzkrāšanas risinājumus ēkas energoapgādes sistēmā, kā arī būtiski paaugstināt ēkas viedumu.

Projekta risinājumi paredz integrētas ēkas automatizācijas un vadības sistēmas izstrādi un uzstādīšanu viedai ēkas energopatēriņa un energoapgādes pārvaldībai, turklāt ēkā tiks uzstādīti un testēti dažādi inovatīvi risinājumi, kas atbilst vēsturiskas ēkas prasībām, balstās uz reāllaika datiem un ēkas lietotāju aktīvu mijiedarbību ar viedajām tehnoloģijām, tai skaitā:

  • tiks izstrādāta mākslīgā intelekta risinājumos balstīta SMARTeeSTORY ēkas vadības sistēma, kas noteiks ēkas lietotāju arhetipus un dinamiski analizēs kopējo ēkas enerģijas pieprasījumu saistībā ar ēkas iemītniekiem nepieciešamo mikroklimata komforta līmeni ēkā;
  • tiks uzstādīti inovatīvi risinājumi siltumapgādes sistēmas, karstā ūdens sagatavošanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, apgaismojuma, u.c. inženiertīklu pilnveidošanai;
  • ēkas elektroapgādes sistēmā tiks integrēts inovatīvs, ēkas stiklojumā integrēts atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas (BIPV) un saražotās atjaunīgās enerģijas uzkrāšanas risinājums;
  • ēkas stiklojumā tiks integrēts vieds noēnojums ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai – ēkas uzkaršanas mazināšanai vasaras mēnešos un tās mikroklimata regulēšanai.

SMARTeeSTORY projekta risinājumi pilnībā atbilst visiem kritērijiem, lai Rātsnama ēka pārtaptu par vienu no viedākām ēkām pilsētā, tai skaitā:

  • tiks veikta visu ēkas tehnisko sistēmu darbības optimizācija,
  • tiks nodrošināta ēkas pielāgošanās ārējai videi un tās mainīgiem apstākļiem, tostarp energotīkliem,
  • tiks panākta ēkas pielāgošanās tās iemītnieku prasībām.

Projekta apraksts

Lai sasniegtu ES 2020. gada un 2030. gada energoefektivitātes mērķus, nepieciešamas nozīmīgas investīcijas. Lai arī ir šiem mērķiem pieejami gan ES struktūrfondi un ieguldījumu fondi, gan valsts atbalsta shēmas, lielāko daļu finansējuma jāuzņemas privātajam sektoram. Lai optimāli aptvertu tirgus potenciālu, nepieciešams izstrādāt plaša mēroga jaunu uzņēmējdarbības modeļu un energoefektivitātes pakalpojumu klāstu, piemēram, apvienojot enerģijas apsaimniekošanas līgumu ar inovatīviem finansēšanas risinājumiem, lai labāk monetizētu nākotnes enerģijas ietaupījumus sākotnējiem ieguldījumiem.

Šādi integrēti pakalpojumi atvieglo piekļuvi ilgtermiņa finansējumam, lai nodrošinātu dziļās renovācijas pieejamību lielākajai daļai mājsaimniecību. Tas arī dod iespēju celt kvalitātes un darbības standartus un vairot patērētāju uzticību.

Projekta ietvaros veikta patērētāju interesēm pielāgotu produktu izstrāde ar mērķi sasniegt augstus energoefektivitātes rādītājus, tai pat laikā reaģējot arī uz galvenajiem jautājumiem, kas rūp māju īpašniekiem, piemēram, mājvietu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mājokļu remonts, jaunas terases vai virtuves izbūve u.c.

Marketinga un komunikācijas pasākumu mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par energoefektivitātes modernizēšanas ikdienas ieguvumiem un ilgtermiņa vērtību, padarīt renovāciju piedāvājumu pievilcīgu un pieejamu.

Projekta pasākumu klāstā ir arī mērķorientētas finanšu konsultācijas un individualizēti finanšu plāni mājsaimniecībām, piegādātāju un līgumslēdzēju (būvniecības uzņēmumi, ESCO, amatnieki, tehnoloģiju piegādātāji) ķēdes koordinācija, integrēta energoefektivitātes pakalpojumu pakete, vietējās attīstības plāns, finansēšanas shēmas

Projekta ārvalstu partneri

Pētniecības institūcijas, tehniskie un konsultatīvie partneri: RINA Consulting S.p.A., Tecnalia, Cartif, Schneider Electric, Pellini SpA, Exus Software, Stainbeis Innovation GmbH, Tera SRL, Andalūzijas enerģētikas aģentūra u.c.
Pilotprojekti: Rātsnams, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Latvija;  Delftas Tehniskās universitātes ēka, Delfta, Nīderlande; Augstākās tiesas ēka, Granāda, Spānija.

Projekta finansējums

ES fondu finansējums 100% apmērā SMARTeeSTORY risinājumu ieviešanai Rātsnama ēkā: 1,5 miljoni EUR,
tai skaitā, REA budžeta daļa: 437 312,50 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.05.2023 – 30.04.2027.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
SMARTeeSTORY projekta vadītāja
nika.kotovica@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk