Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

Palielināt pašvaldību darbinieku, vietējo iesaistīto un ieinteresēto pušu un iedzīvotāju spējas risināt enerģētikas pārejas jautājumus. Projekta ietvaros tiks izstrādāts, testēts un praksē ieviests sistēmdinamikas modelis ar publisku interfeisu klimatneitralitātes scenāriju veidošanai un modelēšanai pašvaldībās visos CO2 sektoros. 

Tehniskais darbs pie modelēšanas rīka izstrādes un izmantošanas ies roku rokā ar informācijas un komunikācijas pasākumiem un apmācībām mērķa grupām un iedzīvotājiem. Visi rezultāti un pieredze tiks apkopoti interaktīvā tiešsaistes platformā, kurā soli pa solim, ar skaidrojumiem un mācību materiāliem, pašvaldības varēs izmantot CommitClimate simulatoru enerģētikas pārejas plānošanā.

Projekta apraksts

Pašvaldības ir nozīmīgs virzītājspēks enerģētikas sistēmu dekarbonizācijā. Tās ir atbildīgas par stratēģiskā virziena noteikšanu, lai palielinātu energoefektivitāti, ražotu atjaunīgos energoresursus un samazinātu vietējo siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tām ir arī būtiska nozīme ieinteresēto pušu un iedzīvotāju mobilizēšanā, lai ieviestu enerģētikas risinājumus klimata neitralitātes nodrošināšanai. Tomēr šis potenciāls vēl nav pietiekami izmantots, jo trūkst prasmju un atbalsta instrumentu. Pašvaldībām ir sarežģīti aprēķināt un izprast šodienas CO2 emisijas un vēl jo grūtāk izprast dažādus iespējamos nākotnes scenārijus.

Projekta partneri

Rīgas Tehniskā universitāte – Projekta vadošais partneris, Cēsu novada pašvaldība, Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Enerhack Foundation (Igaunija), Skandināvijas ilgtspējīga biznesa klasteris (Zviedrija), Lapzemes pašvaldību apvienība (Somija), PNEC – Polijas Energy Cities apvienība (Polija), Palecznina un Raciechowice pašvaldības (Polija), kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Rīgas pašvaldībai paredzētais projekta  budžets – 196 908 EUR, tai skaitā:
Eiropas Savienības fondu finansējums 80% apmērā – 157 526 EUR
Rīgas pašvaldības līdzfinansējums 20% apmērā – 39 382 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2023. – 31.12.2025.

Kontaktinformācija

Inga Pelša
Projekta vadītāja
inga.pelsa@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk