Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Iepirkumi

Iepirkumu plāns 2023. gadam

Iepirkumu plāns 2022. gadam

Iepirkumu plāns 2021. gadam

Iepirkumu plāns 2019. gadam

2023. gadā veiktie iepirkumi

 

Personu datu apstrāde

Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Rīgas enerģētikas aģentūra informē, ka iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Citi dokumenti

Gada pārskati

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk