Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Jaunatklātās Bolderājas filiālbibliotēkas dārzu labiekārtos atbilstoši apritīguma principiem

 

No piektdienas, 21. jūnija, lasītājiem durvis vērusi atjaunotā Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Bolderājas filiālbibliotēka, kas tagad pieejama gaišās, plašās un ērtās vēsturiskās divstāvu ēkas telpās. Atklāšanas pasākumā viesi iepazinās ar atjaunotajām telpām un ieskicēja turpmākos plānus.

“Šī diena ir nozīmīga ne tikai Bolderājas bibliotēkai, bet arī visai apkaimei. Bolderājas filiālbibliotēka jau daudzus gadus ir gaidījusi savu kārtu, lai tajā tiktu veikti remontdarbi. Telpas ir apzināti veidotas gaišas un plašas, lai tādā veidā kļūtu par vietējās apkaimes centru ar kultūras un socializēšanās pasākumiem. Digitālajā laikmetā mēs kā pašvaldība uzskatām, ka ļoti svarīgi ir saglabāt bibliotēkas un pat paplašināt to funkcijas, lai tās pavērtu jaunas tīklošanās iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Tam svarīgs priekšnosacījums ir telpas, lai tās būtu atbilstošas un patīkamas,” uzsver Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.

Bibliotēkas atjaunošanas mērķis bija radīt mūsdienīgu un funkcionālu vidi gan lasītājiem, gan pasākumu organizēšanai, saglabājot tās vēsturisko mantojumu. Kopumā bibliotēkā veikti vispārēji iekštelpu un komunikāciju atjaunošanas darbi abos ēkas vēsturiskajos stāvos, kuru platība ir aptuveni 400 m2, kā arī nomainīts jumta segums un uzlabota energoefektivitāte.

Šī bibliotēkas atjaunošana bija nozīmīgs solis, kā veicināt apkaimes iedzīvotāju vēlmi apmeklēt bibliotēku un tās rīkotās aktivitātes. Pagājušajā gadā šo bibliotēku apmeklēja vairāk nekā 6000 lasītāju, un nākamo gadu tā svinēs savu 100 jubileju.

Ēkas pirmajā stāvā ir izvietota daiļliteratūra pieaugušajiem, bet otrajā stāvā – nozaru literatūra un literatūra bērniem un pusaudžiem. Tāpat kā pārējās RCB filiāles, arī Bolderājas filiālbibliotēka ir ģimenes bibliotēka.

Bibliotēkā lasītājus gaida ap 14 tūkstošu liels grāmatu un citu informācijas resursu krājums, kā arī 42 preses izdevumi pieaugušajiem un bērniem. Apmeklētāji bez maksas var lietot četrus datorus ar interneta pieslēgumu, biroja programmām un pieeju autorizētajām tiešsaistes datubāzēm. Tāpat bibliotēkā ir pieejams arī bezvadu internets.

Bibliotēkas lasītājus gaida jauns pakalpojums – bibliomāts, kas nodrošinās iespēju saņemt un nodot grāmatas un citus materiālus jebkurā diennakts laikā.

Iecerēts, ka šeit tiks rīkotas izstādes un dažādi pasākumi bērnu un pieaugušo auditorijām.

“Priecājos kopā ar Bolderājas apkaimes rīdziniekiem svinēt atjaunotās filiālbibliotēkas atklāšanu. Tā būs vieta, kur zināšanas, kultūra un kopienas gars satiksies. Lasītprasme, kas atver durvis uz neierobežotām iespējām, un latviešu valoda, kas ir mūsu kultūras pamats, šeit tiks godātas un attīstītas. Šī bibliotēka nebūs tikai grāmatu krātuve, bet arī kopienas centrs, kur ikviens var atrast iedvesmu, atbalstu un iespēju attīstīties. Jau tagad bibliotēkas teritorijā darbojas Bolderājas kultūrtelpa “Strops” un notiek citas aktivitātes. Īpaši vēlos uzteikt skaisto laikmetīgās mākslas objektu, kas radis vietu Bolderājas bibliotēkas teritorijā. Ielu mākslas darbu siena ar stāstiem no dažādām grāmatām, kas tapusi ar jauniešu līdzdalību, parāda šādu vietu plašo lomu kopienas attīstībā un ceru, ka rosinās vēlmi vairāk lasīt grāmatas. Pateicos visiem, kas palīdzēja īstenot šo projektu, un ceram, ka bibliotēka kļūs par gaismas avotu, kas bagātina un vieno mūs visus,” saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina. 

Pie renovētās bibliotēkas pagalmā apmeklētājus priecēs arī īpaši veidotā grafiti siena, ko realizējuši Bolderājas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi un Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta studenti grafiķes, pedagoģes Elīnas Eleres vadībā. Jauniešiem tika dots uzdevums atrast sev tuvu grāmatu un veidot tās ilustrāciju. Jauniešu darbos parādās tādi literatūras darbi kā R. Blaumaņa “Velniņi”, Andra Kalnozola “Kalendārs mani sauc”, A. Čaka dzeju cikls “Sirds uz trotuāra” un citi, atveidoti laikmetīgā un jauniešiem tuvā vizuālajā valodā. Ilustrācijas veidotas vienā no ielu mākslas paņēmieniem – izmantojot trafaretus.    

“Īpašs rīdzinieku ieguvums būs Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas dārza labiekārtošana atbilstoši apritīguma principiem – iedzīvotāju un profesionāļu kopdarbā Rīga iegūs jaunu kultūrtelpu, kas vienlaikus atgādinās par nepieciešamību saudzīgi, ilgstoši un atkārtoti izmantot gan sadzīves priekšmetus un tekstilu, gan būvniecības materiālus. Kultūrtelpas veidošanā varēs piedalīties ikviens ieinteresēts rīdzinieks: šā gada septembrī tiks izsludināts ideju konkurss, savukārt, dārza labiekārtošanas darbi, atbilstoši izvēlētajai idejai, notiks 2025.gada vasarā,” atklāšanas pasākumā par nākotnes plāniem pastāstīja Rīgas enerģētikas aģentūras vecākais eksperts un projekta “Radošas un apritīgas pilsētas — pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana vietējā līmenī, iesaistot kultūras un radošās nozares un industrijas (CCC)” pārstāvis Tālis Linkaits.

 

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: 26207745, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot mājsaimniecību radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un celt pašvaldības darbinieku zināšanas un kapacitāti aprites ekonomikas pasākumu plānošanā, izstrādē un īstenošanā.

Projekts tiek īstenots Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI-2022) ietvaros. 
This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).

https://www.euki.de/en/euki-projects/cure-centres-for-urban-reuse/

 

Projekta apraksts

Būvniecības atkritumi ir nozīmīgākā atkritumu plūsma Eiropas Savienībā (ES) masas ziņā (EEA, 2020). No 2010. līdz 2018. gadam Eiropā ir saražoti vidēji aptuveni 340 miljoni tonnu būvniecības atkritumu (Eurostat, 2022). Tāpēc Aprites ekonomikas (AE) rīcības plānā (EK, 2015) būvniecības atkritumi ir noteikta kā prioritāra atkritumu plūsma. Atkritumu pamatdirektīva 2008/98/EK nosaka, ka visām dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai sasniegtu reģenerācijas mērķi 70 % no būvniecības atkritumu svara. Lielākajai daļai dalībvalstu 2016. gadā izdevās pārsniegt 2020. gada mērķi (ETC/WMGE, 2020), tomēr augstie rādītāji lielā mērā bija balstīti uz aizbēršanu vai zemas kvalitātes pārstrādi (downcycling), kas kavē pilnīgu AE mērķu īstenošanu (Martos et al., 2018). Konservatīvās būvniecības prakses un augstas tīrības materiālu trūkuma dēļ nojaukšanas laikā materiālu plūsmas, kas rodas no nojaukšanas un atjaunošanas darbiem, nav piemērotas atkārtotai izmantošanai vai slēgta cikla otrreizējai pārstrādei (EEA, 2020). CURE+ projekts izpētīts atkritumu plūsmas un, balstoties uz iegūtajiem datiem, izstrādās pilsētām AE prakses un modeļus, lai veicinātu aprites ekonomikas principu “atteikties, pārdomāt, samazināt, atkārtoti izmantot, labot, atjaunot, izgatavot no jauna, izmantot citam nolūkam, pārstrādāt un atgūt” (to track, trace, refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle and recover) (Potting et al., 2017) ieviešanu mājsaimniecību radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanā, kā arī mācīsies no labās prakses piemēriem citviet un izstrādāts pielāgotus risinājumus kopā ar ieinteresētajām pusēm, iesaistot iedzīvotājus.

 

CURE+ risinās šādas problēmas:
•   Zināšanu trūkums par pašreizējām būvniecības atkritumu plūsmām, to sastāvu un īpašībām, lai identificētu, kā tās atgūstamas; trūkst uzticamu un pieejamu datu un klasifikācijas sistēmu.
•   Atšķirīga izpratne un dažādas ES dalībvalstu uzskaites sistēmas atkritumu reģenerācijas darbībām, kā rezultātā trūkst salīdzināmu (bāzes) datu par to, cik daudz būvniecības atkritumu pašlaik tiek atgūts, un ir grūti mērīt izmaiņas laika gaitā.
•   Ieradums dot priekšroku pirmreizējiem, nevis otrreizējiem materiāliem (izcelsme no atkritumiem) divu iemeslu dēļ: 1) tie ir lētāki, 2) to kvalitāti nodrošina garantijas un standarti; tas sniedz patērētājiem un uzņēmumiem ierobežotu stimulu izmantot reģenerētus materiālus.
•   Zināšanu un resursu trūkums, lai pārdomātu vērtību ķēdes un uzņēmējdarbības modeļus, produktu dizainu un vispārējās ekonomiskās sistēmas, lai panāktu vismazāko ietekmi uz vidi.
•   Nepieciešamība nformēt iesaistītās puses un veicināt ilgtermiņa ieguvumus no apritīgu darbību īstenošanas būvniecības nozarē.

 

CURE+ projekta galvenie uzdevumi:
1.  izpētīt mājsaimniecību būvniecības atkritumu plūsmas, to atkārtotas izmantošanas un augstvērtīgas pārstrādes iespējas;
2. izstrādāt un ieviest apmācības pašvaldības darbiniekiem un citām ieinteresētajām personām, ietverot dažādas tēmas, piemēram, apritīgu ēku dzīves cikla analīze, materiālu plūsmu analīze un novērtēšana, AE biznesa modeļi saistībā ar atkritumu plūsmām, pilsētu resursu/remonta centru finansēšana, pārvaldība un organizatoriskie jautājumi;
3.  sagatavot pilsētas resursu centru darbības modeli un to pilotēt;
4.  izstrādāt politiskās rekomendācijas;
5.  izveidot AE komunikācijas platformu.Sagaidāmie projekta rezultāti:
•   Uzlabota atkritumu pārvaldība
•   Izstrādāts un ieviests pašvaldības pilsētas resursu centru darbības modelis
•   Stiprinātas pašvaldības darbinieku zināšanas
•   Izveidot aprites ekonomikas komunikācijas platforma
•   Pirmreizējo resursu patēriņa, radīto atkritumu un CO2 samazinājums pilsētā, stiprināta vietējā ekonomika
un pilnveidota pilsētvides kvalitāte.

Projekta partneri

Tartu pašvaldība (Igaunija), Amsterdamas Tehniskā universitāte (Nīderlande), Elisava, Barselonas inženierzinātņu un dizaina augstskola (Spānija), Kavalas pašvaldība (Grieķija).

Projekta finansējums

Projekta partnerības kopējais budžets ir 877 624,00 EUR, no tā Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI-2022) finansējums 833 742,80 EUR.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai paredzētais projekta budžets – 193 014 EUR, tai skaitā:
EUKI-2022 finansējums 95% apmērā – 183 359 EUR
Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 5% apmērā – 9 655 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.12.2022 – 31.03.2025

Kontaktinformācija

Ieva Kalniņa
CURE+ projekta vadītāja
kalnina.ieva@riga.lv
tālrunis: +371 29125972


Inga Pelša
CURE+ projekta finanšu speciāliste
inga.pelsa@riga.lv

 

 

Rīgas enerģētikas aģentūra CURE+ projekta ietvaros turpina tiešsaistes semināru ciklu par pilsētas resursu centru veidošanu un to veiksmes faktoriem, un aicina interesentus uz trešo – noslēdzošo tiešsaistes semināru.

Seminārs notiks 2024. gada 13. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 13.30 tiešsaistē. Tajā ar pieredzi dalīsies nevalstisko resursu centru vadītāji no Roterdamas un Barselonas, kā arī tiks sniegts apkopojošs ieskats par projekta partnerpilsētās Rīgā, Tartu, Barselonā un Kavalā esošo rīcībpolitikas ietvaru un izaicinājumiem šādu centru veidošanā.

Sesijas laikā būs iespēja uzdot jautājumus un piedalīties interaktīvā diskusijā par izaicinājumiem centru izveidē un darbībā.

Seminārs notiks angļu valodā un tas var būt interesants ikvienam, kas interesējas par ilgtspējīgu resursu izmantošanu, aprites ekonomikas principiem un to īstenošanu praksē.  

Semināra programma angļu valodā ir pieejama šeit: Train the Trainer 3_Inspirational Experience Exchange on URCs Agenda

Starptautiskais projekts CURE+ apkopo labāko praksi aprites ekonomikas principu ieviešanā pašvaldībās. Rīga šī projekta rezultātā izveidos pirmo pilsētas resursu centru. Projekts tiek īstenots Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI-2022) ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot mājsaimniecību radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un celt pašvaldības darbinieku zināšanas un kapacitāti aprites ekonomikas pasākumu plānošanā, izstrādē un īstenošanā. Projekta partneri ir Rīgas enerģētikas aģentūra, Tartu pašvaldība (Igaunija), Elisava, Barselonas inženierzinātņu un dizaina augstskola (Spānija), Amsterdamas Tehniskā universitāte (Nīderlande) un Kavalas pašvaldība (Grieķija).

Rīgā atklāj vides izglītības konceptvietu “Šūna” un aicina uz bezmaksas pasākumiem

Ceturtdien, 2,maijā, Rīgā oficiāli atklāja pirmo vides izglītības konceptvietu un notikumu “Šūna”, kur nākamās astoņas nedēļas rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt vairāk nekā 30 bezmaksas pasākumus, kas veltīti ilgtspējai, dabai un klimatam.

Astoņās nedēļās “Šūnā” satiksies klimata pārmaiņu pētnieki, mākslinieki, aktīvisti un ikviens, kam rūp planētas nākotne, lai kopīgi diskutētu, iedvesmotu un meklētu risinājumus mūsu planētas aktuālākajiem izaicinājumiem. Katra nedēļa būs veltīta kādam no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, piedāvājot “Šūnas” apmeklētājiem aizraujošas aktivitātes, lekcijas, diskusijas un radošas darbnīcas.

Atklāšanas pasākumā viesi iepazinās ar “Šūnas” astoņu nedēļu programmu un ļāvās mākslinieka Ginta Gabrāna izstādes “Fungas kalns” hipnotiskajai burvībai, aplūkojot mākslīgā neironu tīklā ģenerēto pasauli, kur kalni mijas ar ielejām, upes vijas cauri mežiem, radot neparastu un aizraujošu ainavu. Digitālā izstādē būs apskatāma līdz 10. maijam.

“Klimata pārmaiņu un vides degradācijas temati aizvien vairāk parādās mūsu dienaskārtībā, tomēr  ar to vien, ka apzināmies, ka pārmaiņas notiek un ne vienmēr labākajā virzienā, ir nepietiekami. Par risinājumiem ir ne tikai jādomā, bet tie ir arī jāīsteno – jāsāk ar savu ieradumu maiņu. Mēs labi zinām, ka darīt citādāk, nekā ierasts ne vienmēr ir viegli – ir vajadzīga motivācija. Mēs ceram, ka “Šūnas” pasākumi iedvesmos un motivēs rīkoties par labu videi un ilgtspējai. Mēs aicinām līdzdarboties “Šūnas” notikumos ikvienu – neatkarīgi no vecuma, dzimuma, profesijas vai izglītības, jo rūpes par vidi un ilgtspēju ir pienākums un iespēja mums visiem,” aicina Eiropas Klimata pakta vēstniece Latvijā un “Šūnas” projektu vadītāja Ieva Kolosova.

Pirmā nedēļa konceptvietā “Šūna” ir veltīta tēmai “Kvalitatīva vides izglītība”. Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt un iesaistīties aizraujošās aktivitātēs, kas palīdzēs labāk izprast vides izaicinājumus un to, kā rīkoties ilgtspējīgi.

  • 3.maijā no plkst.11.00 līdz 14.00 Rīgas enerģētikas aģentūra iepazīstinās ar pirmā aprites ekonomikas centra izveides gaitu un vērtēs pieteiktās idejas centra iekārtojumam.
  • 3. maijā no plkst. 17.00 līdz  20.00 māksliniece Iveta Trence vadīs “Papīra darbnīcu”, kurā varēs apgūt radošus paņēmienus, kā pārstrādāt papīru un izgatavot unikālus priekšmetus.
  • 4. maijā no plkst. 12.00 līdz  16.00 kopā ar “1836” komandu svinēsim valsts svētkus.
  • 5. maijā no plkst. 12.00 līdz. 13.30 grāmatas “Plastmasas huligāni” autore Agnese Vanaga vadīs radošo darbnīcu, kurā varēs izveidot savu “huligānu grāmatu”. No plkst. 14.00 līdz  16.00 ģimenes ar bērniem varēs piedalīties aizraujošās vides spēlēs, kas palīdzēs uzzināt vairāk par dabas aizsardzību un ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Katru nedēļu līdz 28. maijam pirmdienās un otrdienās notiks multimediāla izrāde jauniešiem vecumā no 16 līdz 19 gadiem “Es neesmu nekāds zaļais!”, kas ir provokatīvs stāsts par vidi, klimatu un pasauli, kādu esam radījuši. Vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām pedagogus pieteikt savus audzēkņus mājaslapā – https://cleanrgrupa.lv/suna/.

“Šūna” ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “CleanR Grupas” dāvana sabiedrībai grupas uzņēmuma 80 gadu jubilejā.

“Šūna” atrodas K. Valdemāra ielas skvērā starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē https://cleanrgrupa.lv/suna/.

Publicitātes foto no pasākuma: https://failiem.lv/u/magjdrce6b

Papildu informācija:   Danēla Jansone, AS “CleanR Grupa” sabiedrisko attiecību konsultante, e-pasts: danela.jansone@publicid.lv, mob. tālr.: +371 28447789

REA rīkotais kultūrskrējiens gūst lielu atsaucību

Veiksmīgi aizritējis Rīgas domes, Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) un Klimata un enerģētikas ministrijas darbinieku un ārvalstu partneru kopīgais skriešanas treniņš, kurā piedalījās vairāk nekā 100 cilvēki un kas tika apvienots ar ekskursiju pa Rīgu.

“Dalībnieki bija pozitīvi noskaņoti, izbaudīja skrējienu un interesantos stāstus par Rīgas vēsturi, arhitektūru un kultūru. Daudzi atzina, ka šādu pasākumu vajadzētu organizēt ik gadu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un saliedējot darbiniekus. Ārvalstu viesi, kas skaita ziņā bija aptuveni puse no visiem dalībniekiem, izteica prieku par inovatīvo pieeju pilsētas iepazīšanai,” norāda Rīgas enerģētikas aģentūras projektu vadītāja Ieva Kalniņa.

Kultūrskrējiena mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu, dodoties lēnā skrējienā pa Rīgas vēsturiskajām ielām, izzinot arhitektūras, vēstures un kultūras pērles. Šī ekskursija gida un trenera vadībā bija vieglas fitnesa un kultūras izziņas sajaukums. Tā bija lieliska iespēja sākt fiziskas aktivitātes tiem, kuri meklē papildu pamudinājumu, vai papildināt savu treniņu grafiku tiem, kuri jau ikdienā sporto.

Kultūrskrējienā piedalījās Rīgas enerģētikas aģentūras, Rīgas domes, Klimata un enerģētikas ministrijas darbinieki, kā arī viesi no Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) un URBACT projekta “Let’s Go Circular!” 10 pilsētām. IPCC pārstāvji no 15.-19. aprīlim viesojas Rīgā, lai piedalītos dažādos klimata tēmai veltītos pasākumos.

Piektdien, 19. aprīlī Rīgas domē norisināsies IPCC ekspertu sanāksme, kuras laikā galvaspilsētas pašvaldība organizēs semināru “Klimata pārmaiņas un pielāgošanās tām pilsētās”, kurā IPCC eksperti iepazīstinās ar speciālo ziņojumu saistībā ar pilsētu pielāgošanos klimata pārmaiņām, jaunāko pētījumu datiem, tostarp zaļās infrastruktūras un arhitektūras nozīmi pilsētvidē. 

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv.

Iepazīstinās ar pirmā aprites ekonomikas centra izveides gaitu un interjera elementiem

Piektdien, 3. maijā, Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) iepazīstinās ar pirmā aprites ekonomikas centra izveides gaitu un vērtēs pieteiktās idejas centra iekārtojumam.

Gatavojoties Latvijā pirmā aprites ekonomikas centra atvēršanai, REA aicināja Latvijas augstskolu studentus un profesionālo skolu audzēkņus iesniegt priekšlikumus mūsdienīgiem, ergonomiskiem un funkcionāliem interjera dizaina elementiem. Piektdien rīdziniekiem būs iespēja iepazīties ar jauniešu izveidotajiem darbiem, savukārt žūrija, kurā iekļauti interjera dizaina eksperti, arhitekti un pašvaldības pārstāvji, tās vērtēs un izvēlēsies piemērotākās.

Labāko darbu autoriem tiks piešķirtas ne tikai vērtīgas balvas, bet arī tiks dota iespēja savas idejas īstenot dzīvē – izveidot interjera elementus un tos izvietot aprites ekonomikas centrā.

Pasākums notiks vides objektā “Šūna” Kr. Valdemāra ielā, skvērā starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju, sākums plkst. 11.00.

Rīgas aprites ekonomikas centrs (jeb pilsētas resursu centrs) tiek veidots starptautiskā projekta “Centri resursu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei pilsētvidē (CURE+)” ietvaros. Aprites ekonomikas centrs būs multifunkcionāla vieta, kurā iedzīvotāji varēs iepazīties ar aprites ekonomikas principiem, kā arī kokapstrādes darbnīcā atjaunot un paildzināt dažādu saimniecības lietu mūžu; tajā notiks arī pasākumi – meistarklases, semināri un nodarbības.

Projekts CURE+ tiek īstenots Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI-2022) ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot mājsaimniecību radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un celt pašvaldības darbinieku zināšanas un kapacitāti aprites ekonomikas pasākumu plānošanā, izstrādē un īstenošanā. Projekta partneri: Tartu pašvaldība (Igaunija), Amsterdamas Tehniskā universitāte (Nīderlande), Elisava, Barselonas inženierzinātņu un dizaina augstskola (Spānija), Kavalas pašvaldība (Grieķija).

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Ieva Kalniņa, Rīgas enerģētikas aģentūra, e-pasts: kalnina.ieva@riga.lv, tālr. 29125972

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv

Projekta mērķis

Gūt jaunas zināšanas un uzlabot būvniecības praksi pilsētas administratīvajā teritorijā ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm, kas pārstāv publisko un privāto sektoru; veicināt gan nozares speciālistu, gan sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu mājokļu būvniecību, apsaimniekošanu, renovēšanu un nojaukšanu, kā arī stimulēt lineārai ekonomikai raksturīgo paradumu maiņu uz ilgtspējīgu rīcību.

Projekta apraksts

Eiropas Pilsētu rīcības plānā par aprites ekonomiku (2018) secināts, ka ES pilsētām nav izstrādātas visaptverošas aprites ekonomikas stratēģijas vai rīcības plāni. Tikai atsevišķas Eiropas pilsētas ir uzsākušas pāreju uz aprites ekonomiku un izstrādājušas detalizētāku redzējumu par aprites ekonomikas ieviešanas procesu, apgūst jaunas zināšanas, eksperimentē un pilnveido kapacitāti aprites ekonomikas jomā. Turklāt būvniecības nozarē, kas ir resursu ietilpīga nozare un ir nozīmīgs izejvielu patērētājs (patērē 25% no visiem pirmreizēji iegūtiem resursiem), pastāv lielas atšķirības esošajās pilsētu zināšanās un pieredzē par aprites ekonomiku. Lai paātrinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu būvniecības nozarē, ir nepieciešami inovatīvi risinājumi, jauns politiskais redzējums, izmaiņas normatīvajā regulējumā un visu iesaistīto pušu cieša sadarbība.

www.urbact.eu/urge

Projekta ietvaros izstrādāts Integrēts rīcības plāns aprites ekonomikas ieviešanai būvniecības sektorā Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurā ietverti inovatīvi risinājumi aprites ekonomikas principu integrēšanai visos ēku būvniecības vai renovācijas cikla posmos. Tādējādi tiks nodrošināta būvniecības ilgtspēja, samazinot resursu patēriņu, atkritumu rašanos, CO2 emisijas, celtniecības un ekspluatācijas izmaksas un palielinot resursu efektivitāti. Tas tiks panākts, pārejot uz atjaunojamiem materiāliem un izejvielām, izmantojot elastīga, adaptīva un reģenerējoša dizaina principus u.tml.

Galvenie ieguvumi ir CO2 samazinājums, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku un pilnveidojot pilsētvides kvalitāti. Tas, kā pilsētas šodien risina savas pilsētas mājokļu vajadzības, noteiks pilsētu attīstību nākamajās desmitgadēs.

Projekta partneri

Eiropas pašvaldību asociācija Energy Cities, uzņēmums Vesta Conseil&Finance (Francija), nodibinājums Stichting Centrum Particuliere Bouw (Nīderlande), Briseles Vides pārvaldības institūts (Beļģija), Frederikshavna (Dānija), Litomerice (Čehija), Aradippou (Kipra), Mantuja (Itālija), Hārlena (Nīderlande), Estremaduras enerģētikas aģentūra (Spānija), uzņēmums Parity Projects (Apvienotā Karaliste), Linneja Universitāte (Zviedrija) un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 748 494 EUR, tai skaitā, Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020. gadam finansējums – 568 927 EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 59 941 EUR, tai skaitā, Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020. gadam finansējums – 50 950 EUR.

Projekta ieviešanas termiņi

02.09.2019.-07.08.2022.

Kontaktinformācija

Ieva Kalniņa
“URGE” projekta koordinatore
e-pasts: kalnina.ieva@riga.lv

Pirms demontāžas darbu sākšanas Rīgas Centrāltirgus Rūpniecības preču tirgus teritorijā SIA “Rīgas nami” sadarbībā ar Rīgas enerģētikas aģentūru piedāvā iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmumiem pieteikties uz atkārtotai izmantošanai derīgiem materiāliem: https://rea.riga.lv/lv/jaunumi/zinas/interesenti-aicinati-pieteikties-rupniecibas-precu-tirgus-demontaza-ieguto-materialu-atkartotai-izmantosanai

Lai pieteiktos Rūpniecības preču tirgus apskatei un materiālu atlasei, kura notiks š.g. 29. februārī no plkst. 9.00-12.00 un 1. martā no plkst.14.00-17.00, jāaizpilda veidlapa.

 

Izvešanai būs pieejami tikai tie materiāli, kas būs pieteikti. Pēc demontāžas pabeigšanas pieteiktos materiālus varēs saņemt 14. martā no plkst.9.00-12.00 un 15. martā no plkst.14.00-17.00. Materiālu iekraušana un transportēšana jānodrošina pašiem.

Lielas atsaucības gadījumā organizatori patur tiesības atteikt iespēju piedalīties akcijā tiem, kas pieteiksies vēlāk, kā arī ierobežot saņemto materiālu daudzumu. Akcijā iegūtos materiālus nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem, t.i., pārdot, nodot pārstrādei vai izmantot komercproduktu ražošanā. Organizatori apņemas pēc iespējas saudzīgi demontēt un nodot visus pieteiktos materiālus, taču negarantē, ka tas izdosies atkārtotai izmantošanai pienācīgā kvalitātē.

Demontāžas darbus nodrošina SIA “Rīgas nami”. Materiālu pieejamību iedzīvotājiem organizē Rīgas enerģētikas aģentūra Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.-2027. gadam projekta “Pāreja uz aprites ekonomiku  (LET’S GO CIRCULAR!)” ietvaros.

Papildu informācija par projektu: https://urbact.eu/networks/lets-go-circular un https://rea.riga.lv/lv/aktualie-projekti/projekti/lets-go-circular.

 

Papildu informācija pieejama, rakstot uz e-pastu davis.smoteks@riga.lv 

Kopīgā kultūrskrējienā popularizēs veselīgu dzīvesveidu un iepazīs Rīgu

Pirmdien, 15. aprīlī, plkst. 18.00 Rīgas domes, Rīgas enerģētikas aģentūras un Klimata un enerģētikas ministrijas darbinieki kopā ar ārvalstu partneriem piedalīsies kopīgā skriešanas treniņā, kas apvienots ar ekskursiju pa Rīgu.

 

Kultūrskrējiena mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, dodoties lēnā skrējienā pa Rīgas vēsturiskajām ielām, izzinot arhitektūras, vēstures un kultūras pērles. Šī ekskursija gida un trenera vadībā sola vieglas fitnesa un kultūras izziņas sajaukumu. Tā būs lieliska iespēja sākt fiziskas aktivitātes tiem, kuri meklē papildu pamudinājumu, vai papildināt savu treniņu grafiku tiem, kuri jau ikdienā sporto.

Kultūrskrējienā piedalīsies arī viesi no Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) un URBACT projekta “Let’s Go Circular!” 10 pilsētām. IPCC izveidota 1988. gadā, un tās galvenais uzdevums ir apkopot un analizēt zinātniskos pētījumus par klimata pārmaiņām un sniegt politikas vadītājiem ieteikumus attiecībā uz šo jautājumu. IPCC pārstāvji no 15.-19. aprīlim viesosies Rīgā un piedalīsies dažādos klimata tēmai veltītos pasākumos.

 

Skrējiena maršruts sāksies un noslēgsies pie Rīgas domes.

 

Datums: pirmdiena, 15. aprīlis

Laiks: 18.00

Attālums: ~ 5 km

Temps: lēns un viegls

Tikšanās vieta: Rātslaukums 1

 

Vairāk informācijas: Ance Rusova Lūse +371 27343414, ance.rusova-luse@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: 29363334, e-pasts: ineta.miglane@riga.lv.

 

Turpina semināru ciklu par pilsētas resursu centru veidošanu

Rīgas enerģētikas aģentūra CURE+ projekta ietvaros turpina tiešsaistes semināru ciklu par pilsētas resursu centru veidošanu un to veiksmes faktoriem, un aicina interesentus uz otro tiešsaistes semināru.

Seminārs notiks 2024. gada 18. aprīlī plkst. 11:00-13:30 tiešsaistē. Tajā ar pieredzi dalīsies nevalstisko resursu centru vadītāji no Vācijas un Slovēnijas, kā arī tiks sniegts pārskats par projekta partneru apmeklētajiem centriem Spānijā, Nīderlandē, Dānijā un Zviedrijā. Sesijas laikā būs iespēja uzdot jautājumus un piedalīties interaktīvā diskusijā par izaicinājumiem centru izveidē un darbībā.

Seminārs notiks angļu valodā un tas var būt interesants ikvienam, kas interesējas par ilgtspējīgu resursu izmantošanu, aprites ekonomikas principiem un to īstenošanu praksē.  

Semināra programma (angļu valodā) pieejama šeit.

Noslēdzošais, trešais šī cikla seminārs notiks 2024. gada 9. maijā plkst. 11:00.

Starptautiskais projekts CURE+ apkopo labāko praksi aprites ekonomikas principu ieviešanā pašvaldībās. Rīga šī projekta rezultātā izveidos pirmo pilsētas resursu centru. Projekts tiek īstenots Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI-2022) ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot mājsaimniecību radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un celt pašvaldības darbinieku zināšanas un kapacitāti aprites ekonomikas pasākumu plānošanā, izstrādē un īstenošanā. Projekta partneri ir Rīgas enerģētikas aģentūra, Tartu pašvaldība (Igaunija), Elisava, Barselonas inženierzinātņu un dizaina augstskola (Spānija), Amsterdamas Tehniskā universitāte (Nīderlande) un Kavalas pašvaldība (Grieķija).

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk