Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

Nodrošināt perfluoralkilķīmisko vielu jeb perfluoralkilu un polifluoralkilu grupas vielu (PFAS) klātesamības risku analīzi pilsētvidē un izveidot agrīnās, ātrās reaģēšanas PFAS monitoringa sistēmu Rīgas pilsētas pašvaldībā, īstenojot pilotprojektu sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no PFAS grupas vielām Daugavgrīvas NAĪ stacijā. 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta metodoloģija PFAS grupas piesārņojuma monitoringam, sagatavots PFAS risku izvērtējuma plāns ūdens videi Rīgā un izveidots PFAS piesārņojumu un risku reģistrs. Tiks organizētas apmācības pilsētu ūdenssaimniecību uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī veikta energoefektīvas iekārtas testēšana ūdens attīrīšanai no PFAS notekūdens attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”.

Par Projekta partneru – Baltijas jūras reģiona pilsētu, ūdens saimniecības uzņēmumu un zinātnisko institūciju pārstāvju tikšanos Rīgā 25.-26.05.2023.:

Projekta apraksts

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (Interreg BSR) programmas 2021.-2027. gadam ietvaros.

Projekta buklets

PFAS ir mākslīgu, cilvēka ražotu ķīmisko vielu grupa, kas tiek plaši izmantota patēriņa un rūpniecības produktos, piemēram, uguns noturīgos materiālos, pārtikas iepakojumos, kosmētiskajos un mazgāšanas līdzekļos, un ir ārkārtīgi noturīgas. Laika gaitā uzkrājoties cilvēkos un vidē, tai skaitā ūdens vidē, tās var izraisīt veselības problēmas. Tādēļ aktualizētā ES direktīva paredz augstākas prasības notekūdeņu veselības parametru uzraudzībai un ūdens kvalitātes mērāmo parametru saraksta papildināšanu, tostarp ar PFAS. Tāpat Eiropas Komisijā tiek pārskatīti noteikumi attiecībā uz pilsētu notekūdeņu nozari, paredzot tās energoneitrālu un uz klimatneitralitāti vērstu darbību, samazinot enerģijas patēriņu, izmantojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu virsmas saules/vēja enerģijas ražošanai, veicinot ūdens atkārtotu izmantošanu un izmantojot dūņas biogāzes ražošanai, kas var aizstāt dabasgāzi. 

Projekta ideja ir vērsta uz jaunu zināšanu apguvi, jaunu tehnoloģiju potenciāla izpēti un inovatīvu risinājumu demonstrēšanu attiecībā uz noturīgām, un mobilām ķīmiskām vielām, tai skaitā, perfluoralkilu un polifluoralkilu grupas vielām (PFAS) un PFAS risku izvērtējuma plānu izstrādi. Sadarbībā ar universitātēm, materiālu un tehnoloģiju pētniecības centriem un starptautiskām inženieru kompānijām, kuras specializējušās jaunāko tehnoloģiju attīstīšanā un ražošanā ūdens un notekūdens attīrīšanas jomā, tiks meklēti inovatīvi un energoefektīvi tehnoloģiskie risinājumi PFAS identificēšanai, monitorēšanai un likvidēšanai.

interreg-baltic.eu/project/emperest

Projekta partneri

Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Baltijas pilsētu apvienība (Union of Baltic Cities/UBC) – Projekta vadošais partneris, Gdaņskas pilsētas pašvaldība (Polija), Ščecinas pilsētas pašvaldība (Polija), Kauņas pilsēta (Lietuva), Tallinas pilsētas pašvaldība (Igaunija), Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Vekšō pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Grēvesmīhlenes pašvaldība (Vācija), kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldība.
Kā projekta asociētie partneri piesaistīti pašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumi, tai skaitā SIA “Rīgas Ūdens”, NVO u.c. .

Projekta finansējums

Rīgas pašvaldībai paredzētais projekta  budžets – 249 883 EUR, tai skaitā:
Eiropas Savienības fondu finansējums 80% apmērā – 199 906 EUR
Rīgas pašvaldības līdzfinansējums 20% apmērā – 49 977 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.01.2023. – 31.12.2025.

Kontaktinformācija

Māra Reča
Projekta koordinatore
mara.reca@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk