Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta “BSR electric” mērķis

Veicināt e-mobilitāti pilsētu transportā, izpētot neizmantotās iespējas un demonstrējot dažāda veida pilsētas e-mobilitātes risinājumus, piemēram, elektrisko pilsētas loģistiku, e-velosipēdu, e-autobusu, e-skūteru un e-prāmju izmantošanu.

Projekta apraksts

Projekta partnervalstu kopīgais izaicinājums ir ES vērienīgie mērķi transporta nozares radīto CO2 un trokšņa emisiju samazināšanā, tai skaitā, līdz 2050. gadam pakāpeniski samazinot tradicionālo transportlīdzekļu izmantošanu pilsētas transportā. Elektriskie transportlīdzekļi rada ievērojami mazāk CO2 emisiju un trokšņa, tādēļ tie ir piemērotākais transporta veids pilsētās, ņemot vērā relatīvi nelielos attālumus.
Nacionālās e-mobilitātes veicināšanas stratēģijas galvenokārt ir vērstas uz individuālā transporta izmantošanu, daudz mazāka uzmanība tajās tiek pievērsta tādiem e-mobilitātes risinājumiem kā:

  • piegādes, izmantojot elektrisko kravas transportu, tādējādi mazinot pilsētu loģistikas radītās CO2 un trokšņa emisijas;
  • elektriskais transports pilsētu uzņēmumos un valsts iestādēs ar lieliem auto parkiem, piemēram, dažādos servisa dienestos;
  • elektriskie velosipēdi (iznomāti vai īpašumā esoši), kurus var izmantot, gan veicot attālumu no automašīnas novietošanas vietas līdz darba vietai, gan pārvietojoties pilsētās;
  • elektriskie autobusi kā iespēja padarīt sabiedrisko transportu videi draudzīgāku, ja maršruti un uzlādes infrastruktūra tiek efektīvi plānota;
  • elektriskie skūteri, lai nodrošinātu tādu publisko vietu kā kapsētu un slimnīcu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tādējādi veicinot sociālo integrāciju;
  • elektriskie prāmji un ūdens taksometri, kas papildinātu sabiedriskā transporta sistēmu daudzās Baltijas jūras reģiona pilsētās.

Ņemot vērā, ka praktiskā daudzveidīgu e-mobilitātes risinājumu ieviešanas pieredze Baltijas jūras reģiona valstīs ir ierobežota, projekta partneri veikuši aktuālās situācijas izpēti un potenciāla analīzi projekta dalībvalstīs, sagatavojot pārskatu par e-mobilitāti Baltijas jūras reģionā. Dažādie iepriekš minētie e-mobilitātes risinājumu veidi tika izmēģināti pilotprojektu demonstrācijas aktivitātēs, katrai demonstrācijas aktivitātei sagatavojot iespējamās pārneses konceptu un ieteikumus. Organizējot starptautiskus vebinārus, pieredzes apmaiņas braucienus un kapacitātes celšanas seminārus, projekta partneri nodrošināja pieredzes pārnesi starp projektā iesaistītajām pilsētām un piesaistītajiem ekspertiem. Projekta ietvaros tika izstrādāts tiešsaistes apmācību modulis un Baltijas jūras reģiona ceļvedis e-mobilitātei pilsētās.
Projekta ieviešanas gaitā gūtā pieredze un rezultāti var palīdzēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, transporta plānotājiem un pārvadātājiem, pieņemot lēmumus elektromobilitātes risinājumu integrēšanai pilsētas transporta stratēģijās un veicot investīciju piesaistes izvērtējumu e-mobilitātes risinājumiem, tādējādi veicinot CO2 emisiju samazinājumu un dzīves telpas kvalitātes uzlabošanu pilsētās, kas saskaras ar transporta radīto trokšņa un gaisa piesārņojumu.
Par Rīgas pilsētas pilotprojektu – e-skūteru pielietojumu Rīgas pilsētas 1. slimnīcā un Matīsa kapos skatīt šeit.

Projekta partneri

Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāte (Vācija) – vadošais partneris, Tehnoloģiju un inovāciju asociācija ATI Küste GmbH (Vācija), Lindholmenas zinātnes parks (Zviedrija), Gēteborgas pilsētas transporta administrācija (Zviedrija), Helsinku reģiona vides pakalpojumu dienests (Somija), Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), organizācija Green Net Finland (Somija), Bezizmešu resursu organizācija ZERO (Norvēģija), Høje-Taastrupas pašvaldība (Dānija), Baltijas studiju institūts (Igaunija), Tartu (Igaunija), Gdaņska (Polija), Hamburga/Bergedorfa (Vācija), Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA Ardenis (Latvija).

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets – 3,8 miljoni EUR.
Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – 230 tūkstoši EUR.
85% projekta attiecināmo izmaksu tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma.

Projekta ieviešanas termiņi

01.10.2017.-30.09.2020.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
“BSR electric” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Aija Zučika
“BSR electric” projekta koordinatore
e-pasts: aija.zucika@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk