Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta “Dialogi” mērķis

Sekmēt dialogu un nodrošināt zināšanu pārnesi viedo pilsētu jautājumos klimata pārmaiņu mazināšanai un vides ilgtspējas paaugstināšanai, kā arī pilnveidot konsorcija partneru kapacitāti liela mēroga infrastruktūras projektu iniciēšanai, izstrādei un finansējuma piesaistei.

Projekta apraksts

Eiropas Savienības pašvaldībās tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība viedo risinājumu izstrādāšanai un integrācijai pilsētu infrastruktūrā. Balstoties uz Vācijas pieredzi viedo pilsētu ieinteresēto pušu dialoga attīstībā, projekta ietvaros tiks izveidota Baltijas valstu un Vācijas sadarbības platforma ar mērķi radīt priekšnoteikumus klimatam draudzīgu viedu pilsētu attīstībai.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras jautājumiem, mobilitātei, enerģētikas un atkritumu apsaimniekošanas, kā arī ūdens pārvaldības jautājumiem un to integrācijai. Papildus nozaru politikai, projektā tiks aplūkoti viedu pilsētu pārvaldības (viedās pilsētas stratēģijas, procesi, struktūras un dalībnieki), uzraudzības un novērtēšanas jautājumi, kā arī zināšanu un labās prakses pārnese. Tiks organizēti četri dialogu cikli, pa vienam katrā no projektā iesaistītajām valstīm: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā.

https://balticsmartcity.com/

Projekta partneri

Pētniecības organizācija Adelphi (Vācija), Kauņas tehnoloģiskā universitāte (Lietuva), Rīgas enerģētikas aģentūra, Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra (Igaunija) un Steinbeis Ziemeļaustrumu tehnoloģiju pārvaldības pētniecības centrs (Vācija).

Projekta finansējums

Projekts tiek finansēts no Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI). 

Projekta ieviešanas termiņi

22.04.2020.-28.02.2021.

Kontaktinformācija

Evita Riekstiņa
“Dialogi” projekta vadītāja
e-pasts: evita.riekstina@riga.lv

Ieva Kalniņa
“Dialogi” projekta koordinatore
e-pasts: kalnina.ieva@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk