Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

ATELIER projekta mērķis

Sekmēt pozitīvu enerģijas apriti Eiropas pilsētās, attīstot viegli piemērojamas metodes un instrumentus “pozitīvas enerģijas apkaimju” attīstībai un iedzīvotāju izglītošanai energoefektivitātes jomā. Pilnveidot pilsētu iedzīvotāju energoresursu izmantošanas paradumus un rosināt izvēlēties energoefektīvus risinājumus, veidot aktīvas, energoegektivitātes jautājumos izglītotas iedzīvotāju kopienas. Aktualizēt Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam un vīziju līdz 2050.gadam.

Projekta apraksts

Vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās un tiek prognozēts, ka arī nākotnē iedzīvotāju urbanizācija Eiropā un pasaulē turpināsies. Pilsētas un to iedzīvotāji vieni no lielākajiem enerģijas patērētājiem un vides piesārņotājiem, un ir atbildīgi par 70% no kopējiem siltumnīcefekta gāzu izmešiem. Eiropas valstīs koncepts “viedas pilsētas” tiek attīstīts jau vairāk nekā 10 gadus, taču projekta priekšizpētes liecina, ka parasti pilsētās tiek īstenoti atsevišķi “viedas pilsētas” projekti un iniciatīvas, tādēļ arī līdz šim īstenotie “viedas pilsētas” risinājumi ir izteikti fragmentāri. Projekts, pielietojot visaptverošu un integrētu pieeju, pilsētu līmenī attīstīs un testēs inovatīvus, energoefektīvus un ilgtspējīgus energoresursu aprites risinājumus ar mērķi veidot pret klimata pārmaiņām noturīgu pilsētvidi un veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu. ATELIER projekta ietvaros tiks izstrādāti inovatīvi risinājumi, kas integrē ēkas ar viedām mobilitātes un enerģētikas tehnoloģijām, lai radītu enerģijas pārpalikumu un līdzsvarotu vietējo pilsētas enerģētikas sistēmu. Katra projektā pārstāvētā pilsēta izstrādās viedas un energoefektīvas pilsētas vīziju līdz 2050.gadam, kas kalpos par ceļvedi enerģētikas sistēmas ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā.

Projektā plānotās aktivitātes un paredzamie rezultāti:

  • Vietēja līmeņa inovāciju ekosistēmas (“PED Innovation Atelier”) izveide (pašvaldības struktūrvienības, zinātniski-pētnieciskās institūcijas, nozaru eksperti, NVO, iedzīvotāji).
  • Pozitīvas enerģijas apkaimes (“Positive Energy District/PED”) koncepta izstrāde, kas ietver visaptverošu (integrētu) energoresursu pārvaldību, ēku energoefektivitātes risinājumus, e-mobilitātes risinājumus, kas izstrādāti ar visu ieinteresēto pušu līdzdalību un aktivizējot vietējās kopienas un rīcības plāna izstrāde tā ieviešanai divās pilotteritorijās Rīgas pilsētā.
  • Pieredzes pārņemšana no vadošajām pilsētām (lighthouse cities) –
  • Amsterdamas un Bilbao, pieredzes apmaiņa 6 partnerpilsētu (fellow cities) tīklā starp Rīgu, Budapeštu, Kopenhāgenu, Bratislavu, Krakovu un Matosinhosu.
  • Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata Rīcības plāna līdz 2030.gadam izstrāde (projekta tēmai atbilstošās sadaļas).
  • Viedas un energoefektīvas pilsētas vīzijas līdz 2050.gadam izstrāde Rīgas pilsētai.
  • Ieinteresēto pušu iesaiste un apkaimes iedzīvotāju kopienas aktivizēšana, vieda apkaimes pārvaldes modeļa izstrāde un ieviešana, sabiedrības līdzdalības pasākumi vietējām ieinteresētajām pusēm un plašākai sabiedrībai, u.c.
  • Projekta rezultātu izplatīšana profesionālajās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs.Pozitīvas enerģijas apkaimes (“Positive Energy District/PED”) koncepta izstrāde un rīcības plāns šāda koncepta ieviešanai divām Rīgas pilsētas pilotteritorijām.
  • Energoefektivitātes plānošanas ietvara aktualizācija Rīgas pilsētai, t.sk., Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata Rīcības plāna līdz 2030.gadam izstrāde

 
Vairāk informācijas projekta mājas lapā https://smartcity-atelier.eu/  

Projekta partneri

Amsterdamas pašvaldība (Nīderlande), Bilbao pašvaldība (Spānija), Budapeštas pašvaldība (Ungārija), Kopenhāgenas pašvaldība (Dānija), Bratislavas pašvaldība (Slovākija), Krakovas pašvaldība (Polija), Matosinhosas pašvaldība (Portugāle), universitātes un pētniecības institūti no 9 ES valstīm.

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk