Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

“No tirgus uz mājām – dod materiāliem jaunu dzīvi”


29. februārī no plkst. 9.00-12.00 un 1. martā no plkst.14.00-17.00

Pieteikties

Pirms demontāžas darbu sākšanas Rīgas Centrāltirgus Rūpniecības preču tirgus teritorijā SIA “Rīgas nami” sadarbībā ar Rīgas enerģētikas aģentūru piedāvā iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmumiem pieteikties uz atkārtotai izmantošanai derīgiem materiāliem: https://rea.riga.lv/lv/jaunumi/zinas/interesenti-aicinati-pieteikties-rupniecibas-precu-tirgus-demontaza-ieguto-materialu-atkartotai-izmantosanai

Lai pieteiktos Rūpniecības preču tirgus apskatei un materiālu atlasei, kura notiks š.g. 29. februārī no plkst. 9.00-12.00 un 1. martā no plkst.14.00-17.00, jāaizpilda veidlapa.

Papildu informācija pieejama, rakstot uz e-pastu davis.smoteks@riga.lv vai zvanot pa tālruni 28009283 (Dāvis).

Izvešanai būs pieejami tikai tie materiāli, kas būs pieteikti. Pēc demontāžas pabeigšanas pieteiktos materiālus varēs saņemt 14. martā no plkst.9.00-12.00 un 15. martā no plkst.14.00-17.00. Materiālu iekraušana un transportēšana jānodrošina pašiem.

Lielas atsaucības gadījumā organizatori patur tiesības atteikt iespēju piedalīties akcijā tiem, kas pieteiksies vēlāk, kā arī ierobežot saņemto materiālu daudzumu. Akcijā iegūtos materiālus nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem, t.i., pārdot, nodot pārstrādei vai izmantot komercproduktu ražošanā. Organizatori apņemas pēc iespējas saudzīgi demontēt un nodot visus pieteiktos materiālus, taču negarantē, ka tas izdosies atkārtotai izmantošanai pienācīgā kvalitātē.

Demontāžas darbus nodrošina SIA “Rīgas nami”. Materiālu pieejamību iedzīvotājiem organizē Rīgas enerģētikas aģentūra Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.-2027. gadam projekta “Pāreja uz aprites ekonomiku  (LET’S GO CIRCULAR!)” ietvaros.

Papildu informācija par projektu: https://urbact.eu/networks/lets-go-circular un https://rea.riga.lv/lv/aktualie-projekti/projekti/lets-go-circular.

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk