EUCityCalc

Ceļā uz klimatneitralitāti Rīgu atbalsta Eiropas pilsētu kalkulators – EUCITYCALC

Ziņas

Eiropas pilsētu kalkulators EUCITYCALC ir modelēšanas rīks klimata un enerģijas scenāriju modelēšanai pilsētās, kas tapis projekta “Eiropas pilsētu kalkulators: Perspektīvu modelēšanas rīks pašvaldības darbinieku un lēmumu pieņēmēju atbalstam ceļā uz klimatneitralitāti – EUCityCalc” ietvaros, kurā piedalās arī Rīga. Projekts EUCityCalc kopā apvieno 10 pilsētas, kas atrodas dažādos posmos ceļā uz klimatneitralitāti, bet visas vieno kopīgs mērķis to sasniegt.

Projekts un tajā izstrādātais rīks pilsētām sniedz iespēju izstrādāt vietēja līmeņa politikas scenārijus un konkrētus ceļvežus daudzpusējai ieinteresēto pušu iesaistei.

Rīks EUCITYCALC sniedz iespēju:

  • Viegli modelēt scenārijus un veidot to vizualizācijas, atspoguļojot to ietekmi uz CO2 emisijām;
  • Izvēlēties dažādas rīcības un salīdzināt to ietekmi (emisiju samazinājums un izmaksas);
  • Veidot scenārijus izvēloties konkrētas  aktivitātes un salīdzināt ar saviem klimata mērķiem.

Rīgas enerģētikas aģentūra rīku izmantos, plānojot Rīgas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, izstrādājot Klimata pilsētas līgumus un pārskatot Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā 2030. gadam (SECAP) izvirzīto aktivitāšu ietekmi, izmantojot perspektīvu modelēšanas pieeju.  

Seko līdzi aktualitātēm un nepalaid garām jaunumus!  Reģistrējies projekta jaunumu saņemšanai šeit: https://europeancitycalculator.eu/newsletter/

Projekta mājaslapa – https://europeancitycalculator.eu/the-eu-city-calculator/

Informācija par projektu latviešu valodā – https://rea.riga.lv/lv/es-projekti/projekti/eucitycalc