Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Projekta mērķis

Potenciāls risinājums un projekta SUPERSHINE mērķis ir kvartālu atjaunošanas pieejas ieviešana.

Projekta apraksts

Kvartālu atjaunošanas pieeja paredz skatīties uz kvartālu kopumā, nevis katru ēku atsevišķi, tādejādi veicinot iedzīvotāju iesaisti un mazinot kopējās atjaunošanas izmaksas.

ES inovāciju un pētniecības programmas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) projekts SUPERSHINE Rīgā fokusēsies uz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektīvu atjaunošanu kvartālu robežās, vienlaikus attīstot viedus energotīklus un decentralizētus atjaunīgo energoresursu ražošanas risinājumus, atbalstot zemu emisiju mobilitāti, efektīvu ūdensresursu un atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot novatoriskas, inovatīvas tehnoloģijas, kas optimizē resursus, veicinot pilsētas iedzīvotāju labklājību un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Kā pilotteritorija projektam izvēlēts Āgenskalna priežu kvartāls.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādu finansēšanas mehānismu un biznesa modeļu izstrādei, kas atbalsta mājokļu renovāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, nepalielinot izdevumus mājsaimniecībām, kurām jau šobrīd ir grūti samaksāt rēķinus par siltumenerģiju un elektroenerģiju.

SUPERSHINE projekts tiks īstenots, pielietojot stratēģiju, kas balstās uz sekojošiem galvenajiem principiem:

  • energoefektivitāte pirmajā vietā;
  • mājokļa pieejamība;
  • dekarbonizācija un atjaunīgo energoresursu integrācija;
  • apritīgums un dzīves cikla analīze;
  • augsti veselības un vides standarti;
  • integrēti risinājumi, kas atbalsta pāreju uz zaļo un digitālo;
  • apbūves estētikas un arhitektūras kvalitātes principu ievērošana.

2023. gada 6. jūnijā notika pirmais projekta informatīvais pasākums “Pagalma svētki Āgenskalna priedēs”

2023. gada 30. oktobrī projekta komanda aicina Āgenskalna priežu kvartāla iedzīvotājus uz sarunu neformālā gaisotnē par kopienas sadarbību Āgenskalna priežu kvartāla attīstībai – ielūgums un darba kārtība.

!!! Par Āgenskalna priežu kvartāla daudzdzīvokļu ēku ilgtspējīgu atjaunošanu

 

Vairāk par projektu lasiet Eiropas Komisijas mājaslapā.

Projekta partneri

Pilotprojekti: Rīga, Āgenskalna priežu kvartāls (Latvija); Trieste (Itālija); Herninga (Dānija).
Pieredzes pārņemšana: Setubala (Portugāle); Belgrada (Serbija); Saragosa (Spānija); Stambula (Turcija).
Pētniecības institūcijas un enerģētikas aģentūras no Dānijas, Beļģijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes.

Projekta finansējums

ES fondu finansējums – 101 250 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.11.2022.-31.10.2025.

Kontaktinformācija

Nika Kotoviča
SUPERSHINE projekta vadītāja
nika.kotovica@riga.lv

Valters Muzikants
SUPERSHINE projekta vecākais eksperts
valters.muzikants@riga.lv

Zane Ruģēna
SUPERSHINE projekta vecākā eksperte kopienas veidošanas jautājumos
zane.rugena@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk